Gå till innehållet

Lagändring öppnar upp för barn på flykt

Igår meddelade regeringen att kraven sänks för barn som söker asyl i Sverige: synnerligen ömmande omständigheter i utlänningslagen ändras till särskilt ömmande omständigheter när det gäller barn upp till 18 år fr.o.m. juli 2014.

Fler barn kommer därmed få stanna i Sverige enligt migrationsminister Tobias Billström. Läs nyheten på t ex svt.se , DN och SR Ekot.

UNICEF Sverige har länge kämpat för att stärka barnets rättsliga ställning inom migrationsprocessen: barnkonventionen måste bli svensk lag så att den får verkligt utrymme inom domstols- och myndighetsutövning, det måste bli en bättre tillämpning av barnets bästa samt lika rättigheter måste till för barn på flykt vad gäller insatser från socialtjänsten.

Vi har sett många exempel på att barn på flykt får sina rättigheter kränkta i flera led, såväl innan som under flykt. Att kränkningarna upphör i Sverige är ingen självklarhet:

  • Ensamkommande barn utvisas enligt Dublinförordningen till Italien där uppgifter om våld och kränkningar har framkommit, se t ex inslag i Sveriges radio
  • Barn i familjer utvisas trots att de är födda och har levt hela sina liv i Sverige, som bl a Aftonbladet uppmärksammat.
  • Barn som placerats i samhällsvård för att de utsatts för våld, övergrepp eller omsorgsbrister av sina föräldrar, utvisas tillsammans med föräldrarna, en fråga vi själva lyft tidigare i vår blogg.

Att utlänningslagen ändras för att ge ökat utrymme till att bevilja uppehållstillstånd åt barn i svåra situationer, är oerhört positivt. Nu återstår att se vilka reella förändringar detta leder till. Vi hoppas att lagändringen medför att Sverige bättre tillgodoser rättigheterna för barn på flykt och att bl.a. utvisningar av placerade barn upphör.