Gå till innehållet
Laddar…

Ny handlingsplan kan rädda livet på två miljoner barn – varje år

Diarré och lunginflammation har länge hört till de främsta dödsorsakerna bland barn som är yngre än fem år. Men idag har vi äntligen all den kunskap och teknik som krävs för att skydda barn mot de båda sjukdomarna. Från och med nu är det fullt möjligt att årligen rädda livet på två miljoner barn. Det visar den nya globala handlingsplan som presenteras idag av UNICEF och Världshälsoorganisationen, WHO.

Treårige Abdoulrachid Hamissou bor i byn Foura Guiké i Niger där alla ungar nu får en bra start i livet. Här har UNICEF borrat brunnar, vaccinerat barnen och delat ut näringstillskott och myggnät mot malaria.

Treårige Abdoulrachid Hamissou bor i byn Foura Guiké i Niger där alla ungar nu får en bra start i livet. Här har UNICEF borrat brunnar, vaccinerat barnen och delat ut näringstillskott och myggnät mot malaria.

Det finns många olika orsaker till de här båda sjukdomarna och därför kan ingen enskild insats effektivt förebygga, behandla eller kontrollera varken lunginflammation eller diarré. Men det finns en rad gemensamma nyckelfaktorer som i världens rikare länder har visat sig minska antalet infektioner och dödsfall.

Näring, rent vatten och vaccin

Både god näring och en ren miljö kan till exempel hjälpa till att skydda barn från både diarré och lunginflammation. Nya typer av vaccin har visat sig vara framgångsrika. Bra tillgång tillhälsoservice och rätt mediciner kan garantera att barn får den behandling som behövs. Men många redan existerande insatser för att stoppa lunginflammation och diarré används ännu inte i i låg- och medelinkomstländer.

UNICEF uppmanar till att förbättra, öka och integrera insatserna för att kunna förhindra och bota dessa sjukdomar.

– Det här är en fråga om rättvisa. Fattiga barn i låginkomstländer löper störst risk att dö av lunginflammation och diarré, men har minst chans att få de åtgärder de behöver, säger Dr. Mickey Chopra, global chef för UNICEFs hälsoprogram.

Nya ambitiösa mål till år 2025

UNICEFs och WHOs handlingsplan sätter ambitiösa mål för att minska barnadödligheten och öka barns tillgång till livräddande inser. Här är några exempel på mål som välden ska ha uppnått år 2025:

  • 75 % minskning av antalet barn (<5 år) som blir sjuka i lunginflammation och diarré, jämfört med siffran för 2010. Och i samma åldersgrupp ska inte längre några barn dö av dessa sjukdomar.
  • Antalet barn (<5 år) som lider av kronisk undernäring ska ha minskat med 40 %.
  • 90 procent av alla barn ska ha tillgång till antibiotika mot lunginflammation och vätskeersättning mot diarré. I dag är siffrorna endast 31 respektive 35 procent.
  • Minst hälften av alla barn som är yngre än sex månader ska ammas utan andra tillskott jämfört med 39 procent år 2012.
  • Alla barn ska ha tillgång till rent dricksvatten och dräglig sanititet, jämfört med 63 respektive 89 procent idag.
  • Efter att i några länder har lyckats bra med nya vaccin mot pneumococcer bakterier och rotavirus, är målet nu att 90 procent av alla barn ska ha vaccinerats år 2025.

Prioritera de områden som har de sämst

Handlingsplanen uppmanar regeringar och andra ansvariga att förhindra lunginflammation och diarré genom att prioritera investeringar i de områden som har sämst tillgång till hälsovård och vatten. Nästan 90 procent av dödsfallen i dessa sjukdomar sker i i Afrika söder om Sahara samt i Sydasien.

– Vi vet vad som måste göras. Om vi i de 75 länder med högst barnadödölighet, ger hela befolkningen tillgång till samma åtgärder insatser som de rikaste 20 procenten av hushållen, så kan vi förhindra att 2 miljoner barn dör, till och med redan år 2015 när millenniemålen ska vara uppnådda, berättar Dr. Chopra.

Bli Världsförälder och var med och kämpa för alla barns rätt att överleva och utvecklas.