Gå till innehållet
Laddar…

Politisk överenskommelse krävs om barn som lever utanför

Det behövs en överenskommelse mellan alliansen och Miljöpartiet för att bryta socialt utanförskap bland barn. Det förslaget la UNICEF fram vid ett seminarium under Almedalsveckan i Visby på måndagen.

I diskussionen deltog politiker, representanter från UNICEF, Rädda barnen och BRIS samt ungdomar från Megafonen och Pantrarna.

I diskussionen deltog politiker, representanter från UNICEF, Rädda barnen och BRIS samt ungdomar från Megafonen och Pantrarna.

Det var vid ett seminarium tillsammans med Rädda barnen och BRIS som Christina Heilborn, programchef vid UNICEF, riktade förslaget till företrädare för Miljöpartiet och Moderaterna. Hon refererade till den migrationspolitiska uppgörelse som de tidigare har gjort och efterlyste ett liknande samarbete inom socialpolitiken.

– Det stora problemet när det gäller utanförskap bland barn är att myndigheter som skola, socialtjänst och BUP inte samarbetar. Vi behöver en helhetsstrategi och det skulle vara kraftfullt om en överenskommelse kunde komma till stånd över partigränserna, sa Christina Heilborn.

Moderaternas Krister Hammarbergh och Miljöpartiets Gustav Fridolin var positiva till förslaget även om de båda lyfte vissa hinder. Fridolin pekade till exempel på att det kunde vara svårt att enas kring den ekonomiska politiken.

Christina Heilborn underströk vikten av att frågan om barn som lever i socialt utanförskap inte enbart kan handla om partipolitik.

– Det handlar om mänskliga rättigheter.

Paneldebatten var en del av ett mycket välbesökt halvdagsseminarium med fokus på barn i socialt och ekonomiskt utanförskap. Flera experter deltog och UNICEFs film ”Mitt liv som barn” visades. Representanter från ungdomsorganisationerna Megafonen och Pantrarna deltog och efterlyste att beslutsfattare ska lyssna på deras åsikter. Christina Heilborn höll med och betonade vikten av att så sker:

– När beslutsfattare lyssnar på barn och unga så måste de också vara beredda att lämna ifrån sig en del av makten, och det kan i vissa fall vara smärtsamt. Men det måste de bli bättre på. Detta är ju även något som Sverige har fått kritik för av FN:s barnrättskommitté, och det är samhällets ansvar att ta tag i det.

Marie Köhler presenterade sina slutsatser inom området barn i ekonomiskt och socialt utanförskap och konsekvenser för barnen och samhället.

Marie Köhler presenterade under eftermiddagen sina slutsatser inom området barn i ekonomiskt och socialt utanförskap och konsekvenser för barnen och samhället.

Nationalekonomen Ingvar Nilsson presenterar sina slutsatser av forskningen kring barn i socialt och ekonomiskt utanförskap

Nationalekonomen Ingvar Nilsson talade om sina slutsatser av forskningen kring barn i socialt och ekonomiskt utanförskap