Gå till innehållet
Laddar…

Millenniemål i fara – 35 miljoner barn riskerar att dö

Kampen mot barnadödligheten i världen måste gå snabbare. Annars kommer inte millenniemålet om att minska barnadödligheten med två tredjedelar till 2015 att uppnås. Med nuvarande takt kommer målet inte att nås förrän 2028, visar en ny rapport från UNICEF.

NYHQ2012-2093

Där framgår att priset för världens passivitet blir oerhört högt. Så många som 35 miljoner barn under fem år riskerar att dö av orsaker som hade kunnat förebyggas mellan 2015 och 2028, om inte takten och insatserna ökar.

Men rapporten visar samtidigt att det går att åstadkomma dramatiska resultat när det gäller barns överlevnad. Mellan 1990 och 2012 har antalet dödsfall bland barn under fem år sjunkit från 12,6 miljoner till 6,6 miljoner per år. Samtidigt är det fortfarande runt 18.000 små barn som dör varje dag av orsaker som enkelt hade kunnat förbyggas med vaccin, näring och grundläggande sjukvård.

– Kunskapen och tekniken finns där, och vi vet hur vi kan skynda på framstegen. Men det är bråttom nu. Barns överlevnad hänger på att förändringarna sker snabbare, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige.

Rapporten visar att stora minskningar i barnadödlighet är möjliga att genomföra i alla delar av världen, även i låginkomstländer. Faktum är att några av världens allra fattigaste länder står för de största framstegen. Låginkomstländerna Bangladesh, Etiopien, Liberia, Malawi, Nepal och Tanzania har redan fått ner sin barnadödlighet med två tredjedelar jämfört med 1990, och har därmed uppnått millenniemålet i förtid.

I länder söder om Sahara i Afrika fortsätter utvecklingen i en positiv riktning. Östra och södra Afrika har årligen lyckats minska sina mycket höga dödstal med drygt fem procent under de senaste sju åren.

Så är däremot inte läget i västra och centrala Afrika, där framstegen går betydligt långsammare, särskilt i de konfliktdrabbade länderna. Samtidigt har regionen de allra högsta dödstalen – nära vart åttonde barn dör innan sin femte födelsedag.

Fem länder står ensamma för runt hälften av alla dödsfall bland barn under fem år: Indien, Nigeria, Demokratiska Republiken Kongo, Pakistan och Kina.

Lunginflammation, diarré och malaria orsakar många av dödsfallen bland barn. Varje dag är det 6000 barn under fem år som dör av dessa orsaker. Undernäring bidrar ofta till den dödliga utgången. Komplikationer i samband med förlossningen är ytterligare en vanlig dödsorsak.

Den första månaden i ett barns liv är den mest känsliga och sårbara. Under 2012 var det nära tre miljoner bebisar som dog under den första månaden, i de flesta fall av orsaker som enkelt hade kunnat förebyggas.

Rapporten framhåller att det krävs omedelbara insatser på en rad områden för att påskynda utvecklingen. Det kan till exempel handla om utbyggd mödra- och barnhälsovård, näringstillskott, behandling av diarrésjukdomar och ökad tillgång till rent vatten och toaletter.

Läs och ladda hem hela rapporten