Gå till innehållet

Utbildning och vattenfrågor i topp

Nedräkningen har börjat för millenniemålen, som antogs år 2000 och ska vara uppfyllda vid utgången av år 2015. I många länder har flera av målen uppnåtts, medan det på andra håll ser lite dystrare ut. Nu pågår diskussionen om vad som ska ersätta millenniemålen och synpunkter håller på att samlas in från hela världen kring vilka mål som ska bli de nya ”utvecklingsmålen” eller ”hållbarhetsmålen”.

För att ge alla en chans att göra sin röst hörd, har en global sajt satts upp. Här kan vem som helst gå in och ange vilka områden man tycker är viktiga att prioritera inom de kommande utvecklingsmålen.

Folk röstar Bokmässan

På Bokmässan i Göteborg i slutet av september möjliggjorde vi, och våra samarbetsorganisationer, för besökarna att kunna ”rösta” på tre av de 16 områden på sajten. Under Bokmässans fyra dagar fick vi in totalt 9452 röster – tack alla ni som deltog! Eftersom alla fick lägga tre röster, var det ungefär 3150 personer som deltog i aktiviteten. De tre områden som fick flest röster var:

  1. Utbildning (15,4 procent av rösterna)
  2. Vatten och sanitet (15 procent)
  3. Förhindra vidare klimatförändringar (11 procent)
2013-10-10 12-11-30

Alla som arbetar med utvecklingsfrågor hanterar så klart inte dessa områden så här separat. Men röstningen gav ändå upphov till mycket intressanta samtal om vad som driver utveckling. Vi kunde också informera många människor om millenniemålen.

Gå in du också och rösta!
www.myworld2015.org