Gå till innehållet
Laddar…

Flykten slutar här

Varje år flyr tusentals barn till Sverige från förföljelse, förtryck, krig, fattigdom, våld och övergrepp. Väl här får många av barnen fortsatt sina rättigheter kränkta. Vi vill rikta ljuset mot barn på flykt och ge dem en röst.

kampanjbild

Med start i dag och två veckor framåt vill vi rikta ljuset mot barn på flykt. Med en film, en rapport och genom att låta barnen själva berätta vill vi belysa hur de kränks när de borde få sina rättigheter tillgodosedda. Vi kräver att barnkonventionen blir svensk lag.

Varje dag tvingas barn över hela världen att fly från förföljelse, förtryck, krig, fattigdom, våld och övergrepp. FN beräknar att cirka 20 miljoner barn är på flykt i världen. Förra året sökte 14 000 av dessa barn asyl i Sverige. 3 500 kom hit helt ensamma. Utan att känna någon, utan att kunna språket och ibland utan att ens veta var de befann sig.

Vi ser dagligen exempel på att barn på flykt får sina rättigheter kränkta i Sverige. Det kan handla om barn som inte blir lyssnade på eller inte får stöd och skydd från misshandel och övergrepp. Många av barnen har tillbringat stora delar av sina liv på flykt, ofta under mycket osäkra och oförutsägbara förhållanden.

Alla barn i Sverige har rättigheter enligt barnkonventionen som måste respekteras. Rättigheterna gäller alla barn, oavsett medborgarskap eller om de har uppehållstillstånd eller inte. Barnkonventionen är inte svensk lag, vilket leder till att barnets rättigheter allt för ofta prioriteras bort när beslut fattas. Att göra barnkonventionen till svensk lag är ett viktigt första och grundläggande steg som skulle stärka barnets rättigheter.

Vi behöver din hjälp

Barn på flykt måste få sina rättigheter tillgodosedda. Skriv under för att göra barnkonventionen till svensk lag. Följ hela kampanjen på vår facebook, på twitter och instagram (#flyktenslutarhär) och på unicef.se/flykten-slutar-har.

Tack!