Gå till innehållet

Träffa oss på Stockholms centralstation på FN-dagen!

På FN-dagen den 24 oktober finns vi tillsammans med resten av FN-familjen i Sverige på plats på Stockholms centralstation. I år lyfter vi fram millenniemålen som FN och FN:s medlemsstater satt upp, utvecklingsmål som ska vara uppnådda 2015. Kom förbi och ta chansen att påverka vilka som ska bli de nya hållbarhetsmålen genom att rösta på vilka områden du tycker är viktigast.

I vår monter kan du bland annat ta del av information om FN:s arbete och diskutera med företrädare för de deltagande organisationerna. Besök vår utställning om utvecklingsmålen och lär dig om de nya hållbarhetsmålen som kommer efter 2015. Du kan också lära dig mer om de nya hållbarhetsmålen som kommer efter 2015 samt rösta på de utvecklingsområden som du tycker är viktigast, antingen i vår monter eller på nätet.

FN-förbundets goodwill-ambassadör Carolina Klüft finns på plats i montern från kl 14. Hon berättar om betydelsen av att sätta upp mål såväl i idrotten som i utvecklingsarbetet för en bättre värld.

Vi har även en ”Speakers Corner” mellan kl 15-17 där bland annat Martin Schibbye, Margareta Winberg och Amelie von Zweigbergk medverkar.

FN-montern ligger på gatuplanet till höger om huvudentrén från Vasagatan och vi har öppet kl 8-18.