Gå till innehållet
Laddar…

Vi måste se framstegen!

Vi lever kvar i en världsbild från 1980-talet där utvecklingen i världen inte går framåt. I själva verket har världen under de senaste 25 åren sett enastående framsteg på nästan alla områden som gäller mänsklig utveckling. Det är idag 700 miljoner färre människor som lever i extrem fattigdom, alltså under 1,25 USD per dag.

Nyligen publicerades en rapport gjord av stiftelsen Gapminder och undersökningsinstitutet Novus, som gjort en serie mätningar av svenska folkets kunskaper om världen. Genomgående gav deltagarna svar som var betydligt mer negativa än hur verkligheten ser ut.

Antalet barn i världen som dör innan de fyller fem år har nästan halverats under samma period, från 12,6 till 6,6 miljoner. Även fattiga länder som Liberia, Bangladesh och Nepal har lyckats få ned sin barnadödlighet med runt 70 procent. Utbyggd grundsjukvård, bredare vaccinationsprogram, bättre utbildade mödrar och fler som har fått tillgång till rent vatten är några av anledningarna till denna positiva utveckling. Ett av dessa små barn är lilla Evangelie i östra Nepal som jag berättade om här på bloggen.

Befolkningsökningen har också minskat kraftigt i många länder jämfört med för 20 år sen. I till exempel Bangladesh, Botswana, Colombia och Indien föder varje kvinna i snitt runt 2,5 barn, vilket närmar sig nivåerna i Europa.

Alimamy Koroma

Alimamy Koroma

Hälsoläget för barn har också förbättrats. Antalet barn som är så undernärda att de hämmats i tillväxten har minskat med 40 % sedan 1990. Ett av dessa barn som får behandling mot undernäring är Alimamy Koroma, 9 månader i Sierra Leone. För 20 år sedan hade hon sannolikt inte överlevt sin ettårsdag.

1990 sov nästan inga barn under myggnät för att förhindra att smittas av malaria. Idag sover vart tredje barn under fem år under ett myggnät. Genom utbyggda vaccinationsprogram i många länder och storskaliga vaccinationskampanjer har polio nästan utrotats i världen. Även andra vanliga infektionssjukdomar som mässling, stelkramp och röda hund skördar idag betydligt färre barns liv än när jag vara barn på 1970-talet.

Gällande vatten och sanitet har enorma framsteg gjorts. På 25 år har över två miljarder fler människor fått tillgång till rent vatten och över en miljard har fått tillgång till en toalett.

När hiv aids epidemin var som värst för 10 år sedan smittades över 550 000 barn av hiv varje år. Denna siffra är idag nere på hälften. Idag finns det även livräddande bromsmediciner för barn som fler och fler får tillgång till.

Fler barn går i grundskola än någonsin tidigare, 9 barn av 10 börjar i skolan. En av dessa är 9-åriga Murun i Mongoliet som troligen inte hade fått någon utbildning alls om hon hade fötts för 20 år sedan.

Murun2

Murun

Självklart är inte utvecklingen så spikrak och rosenskimrande som dessa siffror kan ge sken av. Det är fortfarande förfärande många små barn som dör av enkla åkommor, alltför många som lever med kronisk diarré på grund av brist på rent vatten, alltför många barn som hoppar av skolan för att undervisningen håller för låg kvalitet och alldeles för många barn som föds med hiv. Men det är otroligt viktigt att se framstegen och att gemensamma ansträngningar faktiskt gör att så många människor nu får sina rättigheter förverkligade.

Stöd vårt arbete för alla barns rätt att överleva och utvecklas – Bli Världsförälder!