Gå till innehållet
Laddar…

Ensamma barn i Filippinerna hotas av våld och övergrepp

I skuggan av katastrofen i Filippinerna riskerar nu tusentals barn att utsättas för övergrepp och människohandlare. UNICEFs uppgift är att kartlägga och skydda alla de ensamma barn som kommit ifrån sin familj. Identifiering och registrering pågår för fullt och man upprättar också trygga säkra platser för barnen.

NYHQ2013-1009

Tyfonen förstörde mycket av den infrastruktur som annars brukar kunna hjälpa till att skydda barnen. UNICEF ser mycket allvarligt på situationen för alla de 217 800 barn som har tvingats fly från sina hem. Många av dem har kommit ifrån sin familj efter tyfonen och är extremt sårbara.

– Människohandlare söker sig till platser där människor är fattiga och utsatta, berättar Christina Heilborn som är barnrättsjurist och chef för programavdelningen på UNICEF Sverige. Ensamma barn i katastrofområden i kan lätt bli offer för kidnappare som säljer dem vidare till exempelvis sexindustrin, som billig arbetskraft eller för adoption.

Kartläggning och registrering

Nu gäller det att snabbt hitta alla ensamma och utsatta barn, så att de så att de får skydd och omsorg. UNICEF är den organisation som ansvarar för dessa insatser och tillsammans med andra organisationer gör man nu sitt yttersta för att identifiera och registrera alla barn.

Trygga barnzoner mitt i kaoset

UNICEF har levererat tält som ska rymma lek och skola på de trygga platser som nu upprättas i de drabbade områdena för att rymma alla de tusentals barn som behöver hjälp och skydd. Här får barnen trygghet, sjukvård och omsorg i väntan på att anhöriga letas upp. Utbildad personal håller ett vakande öga på dem medan de får möjlighet att leka, skratta och vara barn – något som är absolut nödvändigt för att barn ska kunna komma över hemska upplevelser.

– Ordnade aktiviteter i en lugn och trygg miljö är avgörande för att barn på lång sikt ska kunna återhämta sig, säger Christina Heilborn.

UNICEF har levererat tält som kommer agera tillfälliga skolor och trygga och barnvänliga platser.

UNICEF har levererat tält som kommer agera tillfälliga skolor och trygga och barnvänliga platser.

UNICEF skickar leklådor och school-in-a-box

I katastrofleveranserna till Filippinerna har UNICEF packat skolmaterial i så kallad school-in-a-box och leksaker i särskilda pedagogiska leklådor för de allra minsta barnen.

4,4 miljoner barn saknar skolundervisning

12 000 skolor och drygt 9 500 förskolor har förstörts av tyfonen eller används som tillfälliga uppehållsplatser. UNICEF ansvarar för att skolundervisningen kommer igång så fort som möjligt och sätter nu upp tillfälliga skolor för att barn trots den svåra situation som råder ska kunna fortsätta sin skolundervisning. Samtidigt pågår planer för att hjälpa Filippinernas regering att bygga upp skolsystemet igen.

Din hjälp är ovärderlig. Ge en gåva till vårt katastrofarbete för barnen i Filippinerna!