Gå till innehållet
Laddar…

Studiematerial om barn på flykt

”Inget barn vill lämna sina föräldrar, men om man inte kan leva i sitt hemland är man tvungen att åka… När vi närmade oss stranden stod det grekiska gränspoliser där och sköt mot oss. De träffade båten och den började sjunka.” Detta är en del av en berättelse från en 14-årig flicka som ingår i ”Flykten slutar här – ett studiematerial om situationen för barn på flykt och om mottagandet i Sverige och EU” som UNICEF idag skickar ut till landets samtliga gymnasierektorer.

2013-11-27 13-15-26

Vi anser att kunskapen om och förståelsen för barn på flykt måste öka. Lögner sprids lätt via sociala medier som underblåser främlingsfientliga krafter och skolan kan vara en viktig motkraft för att se till att kränkningarna av barns rättigheter slutar här.

Studiematerialet består av berättelser från barn och fakta om flyktingar i världen och asylprocessen i Sverige. Vi rekommenderar också att lärare visar vår dokumentärfilm ”Mellanlandet” i samband med arbetet med materialet.

UNICEF kämpar över hela världen för att barn på flykt ska få en trygg miljö och skydd mot övergrepp. Barnkonventionen, som är en samling mänskliga rättigheter för barn, är tydlig. Alla barn har samma rättigheter oavsett om de har uppehållstillstånd eller inte. Alla länder som har förbundit sig att följa barnkonventionen ska med alla medel, och till sin yttersta förmåga, säkerställa barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling, samt skydda barn mot våld och utsatthet. Eftersom ensamkommande barn är en särskilt utsatt grupp har FN:s barnrättskommitté uppmanat stater att särskilt värna om dessa barns rättigheter.

Men tyvärr är det inte alltid förståelse, hjälp och skydd som dessa barn möts av i Sverige. Tidningen Expo har bland annat visat att 39 av 58 attacker i form av misstänka mordbränder, trakasserier, vandalisering och misshandel har varit riktade mot ensamkommande flyktingbarn.  Vi ser också att främlingsfientliga krafter växer sig starkare i Sverige och Europa.

UNICEF Sverige arbetar bland annat för att bilda opinion, sprida kunskap och påverka i Sverige för att se till att barn på flykt får sina rättigheter respekterade. Studiematerialet ”Flykten slutar här” är ett led i detta arbete och avslutar vår kampanj med samma namn. Hjälp oss att sprida studiematerialet till alla som kommer i kontakt med barn och unga i sin yrkesroll eller som förälder.