Gå till innehållet
Laddar…

Kampen för barnen i Sydsudan fortsätter

Uppskattningsvis 201 000 människor har flytt från striderna i Sydsudan sedan mitten av december. 167 000 har nåtts av hjälpinsatser, men fortfarande finns svåra utmaningar för att nå alla i nöd. UNICEF kämpar för att skydda barnen och underlätta deras skolgång trots situationen i landet.

Vid förläggningen Tomping i Juba, Sydsudan, sprids information för att undvika att barn försvinner och om vad man ska göra om ett barn kommit från sin familj. Foto: © UNICEF/Porter

En frivillig vid förläggningen Tomping sprider information för att undvika att barn försvinner. De frivilliga informerar också om vad man ska göra om ett barn kommit bort från sin familj. Foto: © UNICEF/Porter

Vid förläggningen Tomping i Juba har omkring 17 500 människor, främst kvinnor och barn, sökt skydd. Här informerar frivilliga som har utbildats av UNICEF och Nonviolent Peaceforce om vad man ska göra om ett barn försvunnit, eller om man hittar ensamma barn. Informatörerna råder också föräldrar att aldrig lämna sina barn utan uppsikt, och att se till att de kan uppge sina föräldrars namn.

Oroande rapporter har inkommit om att barn kan ha rekryterats till väpnade styrkor, och små barn kan lätt komma bort från sina föräldrar i trängseln vid de stora flyktinglägren. Att skydda barnen är högsta prioritet.

Barnen kämpar för sin utbildning

Den här veckan skriver hundratals studenter vid FN-förläggningarna i Juba ett nationellt examensprov för grundskolan. Provet är nödvändigt för att man ska få gå vidare till högstadienivå. UNICEF samarbetar med utbildningsdepartementet och andra partners för att se till att barnen inte missar den här chansen i sin utbildning.

Trots att det är ett grundskoleprov är många av eleverna äldre än vad barn vanligen är i grundskolan, i vissa fall 17-19 år. Flera års konflikt i området har avbrutit deras utbildning, och den pågående konflikten var ännu ett bakslag för de unga.

– Situationen kommer absolut att påverka hur det går på provet, säger Gatluak Tung Gatluak. Jag har förlorat fyra bröder och en vän i striderna, och alla mina böcker kom bort när vi flydde.

– Modet och beslutsamheten som barnen och ungdomarna visar för att fortsätta sin utbildning trots den svåra situationen är mycket imponerande, säger Dr Iyorlumun Uhaa, UNICEFs representant i Sydsudan.

Mer hjälp behövs

UNICEF leder arbetet för vatten och sanitet, utbildning och skydd av barn i Sydsudan. Närmare 21 000 barn under 15 år har vaccinerats mot mässling och polio i Juba, och en pågående vaccinationskampanj har som mål att nå 37 000 barn i andra områden.

Flyktingförläggningarna i landet är överfulla vilket ökar risken för sjukdomar, och försvårar sanitetsarbetet. Mer plats behövs också för barnvänliga och trygga platser, och för utbildning. Vi samarbetar med partners för att skapa mer plats och minska trängseln.

Behoven är mycket stora. Hjälp oss att hjälpa fler barn i krig och katastrofer. Ge en gåva till vårt katastrofarbete.