Gå till innehållet
Laddar…

Mer insatser krävs för de fattigaste barnen

När de fattigaste barnen i världen föds är risken tre gånger större att det saknas utbildad personal, jämfört med vid de rikaste barnens födslar. Det är ett exempel på hur barn fortfarande tillåts halka efter, trots de stora framsteg som görs på många håll. Nu behövs ett större fokus på klyftorna, slår UNICEF fast i en ny rapport.

PFPG2013P-0035Bristen på utbildad förlossningspersonal gör att både barnen och deras mammor utsätts för en högre risk för komplikationer i samband födseln. Ett annat exempel på klyftor inom länder är Niger där alla hushåll i städerna har tillgång till rent dricksvatten, medan bara 39 procent av befolkningen på landet har det. I Tchad får mer än dubbelt så många pojkar som flickor fortsätta sina studier efter grundskolan.

Det framkommer i UNICEFs årliga rapport om läget för barn i världen, The State of the World’s Children 2014. I år med undertiteln Every Child Counts – varje barn räknas. Det syftar dels på att det krävs krafttag och innovationer för att se till att de minst gynnade av världens 2,2 miljarder barn också får sina rättigheter tillgodosedda. Men också för att framhålla vikten av fakta och siffror, som ett medel för att tydliggöra de stora skillnader som finns.

–      Data har gjort det möjligt att rädda och förbättra livet för miljoner barn, säger Véronique Lönnerblad, generalsekreterare för UNICEF Sverige. Ytterligare framsteg kan bara göras om vi vet vilka barn som är mest försummade, var barn inte går i skolan, var sjukdomar grasserar och var den grundläggande saniteten saknas.

Sedan FN:s barnkonvention antogs för 25 år sedan har det gjorts enorma framsteg för barn runt om i världen. Rapporten visar till exempel att:

  • Om barnadödligheten hade legat kvar på 1990 års nivå skulle 90 miljoner barn ha dött innan de fyllde fem år. I stället har de överlevt. De beror till stor del på framsteg när det gäller vaccinationer, hälsa och rent vatten.
  • Barn som inte får tillräckligt med näring stannar i växten och utvecklas inte som de ska. Sedan 1990 har detta bristtillstånd sjunkit med 37 procent.
  • Antalet barn som börjar i grundskolan har ökat, även i de minst utvecklade länderna. 1990 var det bara 53 av 100 barn som gick i skolan i dessa länder, 2011 hade siffran ökat till 81 barn av 100.

Men rapporten visar också på de kränkningar av barns rättigheter som fortfarande pågår.Till exempel var det 6,6 miljoner barn under fem års ålder som dog av orsaker som hade kunnat förhindras under 2012. En kränkning av deras rätt att överleva och utvecklas. Ytterligare ett exempel utgör de elva procent av världens flickor som gifts bort innan de har fyllt 15 år, vilket sätter deras rätt till hälsa, utbildning och skydd på spel.