Gå till innehållet
Laddar…

60 miljoner kronor ger utsatta barn en bra start i livet

UNICEF presenterar idag ett treårigt samarbete med H&M Conscious Foundation som innebär stöd till en global kampanj med fokus på barns tidiga utveckling. Syftet är att ge barn runt om i världen den bästa möjliga starten i livet.

I våras donerade familjen Persson en halv miljard kronor till global utveckling. Den ideella stiftelsen H&M Conscious Foundation fick då uppdraget att besluta var pengarna skulle göra bäst nytta.  UNICEF är en av de tre organisationer som får ta del av stiftelsens första utdelning.

H&M Conscious Foundation bidrar med 60 miljoner svenska kronor till UNICEF under tre år och pengarna kommer att gå till att ta fram en global rapport om barns tidiga utveckling och en innovativ app som ska ge beslutsfattare tillgång till data i realtid om barns tidiga utveckling. Bidraget från stiftelsen kommer också att gå till att stödja pilotprojekt i utvalda länder samt till att uppmuntra regeringar att investera resurser som kommer de minsta barnen till del.

Fakta visar att över 200 miljoner barn under fem år inte når upp till sin fulla potential på grund av fattigdom, dålig hälsa, brist på näring, omvårdnad och begränsade möjligheter till inlärning. Det som händer under barnets första år är avgörande för dess framtida utveckling.

Det är angeläget för regeringar att öka sitt engagemang och investera i framtida generationer. Allt fler länder har utvecklat och ställt sig bakom nationella riktlinjer med fokus på barns tidiga utveckling och lärande, men mer stöd och samarbete behövs för att gå från riktlinjer till verklig handling. Det finns även ett behov av mer ny data som stärker motivationen att investera i barns tidiga utveckling. Bidraget kommer rätt i tiden och gör det möjligt för UNICEF att göra viktiga investeringar för att stärka barns rättigheter.

UNICEF arbetar med regeringar, civilsamhället och andra samarbetspartners för att utveckla och tillämpa program och riktlinjer för barns tidiga utveckling. Dessa åtgärder hjälper de barn som är mest sårbara att nå sin fulla potential. Insatserna innebär bland annat ökat stöd till insatser som ger omvårdnad och utbildning till små barn.