Gå till innehållet
Laddar…

När ska svenska regeringen ge barn enskild klagorätt?

Gemensamt med andra barnrättsorganisationer lyfter vi idag återigen vår kritik och en uppmaning till regeringen att visa att de tar internationella överenskommelser på allvar. Det är dags att regeringen skriver under och ratificerar det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen om enskild klagomekanism för barn och visar att vi är ett föregångsland för barnets rättigheter.

”En liten söndrig pojke kom till min familj som fosterbarn för 4 år sedan. Vi, barnpsykolog och förskolepersonal har sedan dess följt pojkens fantastiska framsteg i familjen. I början av året hämtades pojken av socialtjänsten för att placeras i ett jourhem, bland människor han aldrig mött, i ett hus han aldrig varit i. Ingen förstår hur detta kunnat ske och ingen har frågat pojken vad han vill, känner eller tycker. Sverige har skrivit på att följa barnkonventionen. Ändå arbetar inte de olika statliga organen efter barnkonventionen. Artikel 12 säger att ALLA BARN har rätt att komma till tals i frågor som rör dem själva och deras liv. Låter så himla fint att säga att vi har skrivit på att följa barnkonventionen men vad spelar det för roll om man inte följer det? Ska det bara se fint ut på pappret?!”

Frågan är en av hundratals som vi tagit emot under de senaste åren gällande kränkningar av barnets rättigheter i Sverige. Det handlar om barn som inte blir lyssnade på, barn som inte får skydd mot våld, barn i socialt utanförskap, barn som utvisas trots skyddsbehov, barn i människohandel etc. En återkommande fråga är var barn och unga kan vända sig i situationer där nationella medel och strukturer för att få hjälp är uttömda, trots att barnets rättigheter fortfarande inte är tillgodosedda. Nu lyfter vi frågan tillsammans med 13 andra organisationer.

Svaret är att det idag saknas en nationell instans för barn att vända sig till vid situationer där barnets rättigheter kränks. Men ett nytt tilläggsprotokoll till barnkonventionen ger nu barn och deras ombud möjlighet att framföra klagomål till FN:s barnrättskommitté i just sådana situationer. Protokollet stärker och understryker barnets status som bärare av rättigheter.

Vi har tidigare uppmanat den svenska regeringen att visa engagemang i frågan om en klagomekanism för barn, genom att underteckna och ratificera detta tredje tilläggsprotokoll. Regeringens officiella ställning har varit att frågan är under beredning. I januari ratificerade Costa Rica som tionde land protokollet, vilket innebär att det nu har börjat gälla fullt ut. Nu kan alltså barn i Albanien, Bolivia, Costa Rica, Gabon, Montenegro, Portugal, Slovakien, Spanien, Thailand och Tyskland vända sig till FN om de inte får sina rättigheter tillgodosedda i sitt hemland. När kommer barn i Sverige att få den här möjligheten?