Gå till innehållet

Brist på rent vatten och toaletter skapar klyftor

Världens befolkning har fått bättre tillgång till rent vatten och sanitet under de senaste decennierna. Men fortfarande är det en miljard människor som är tvungna att göra sina behov utomhus, visar en ny rapport från UNICEF och WHO.

Sedan 1990 har nära två miljarder människor fått bättre sanitet och 2,3 miljarder har fått rent dricksvatten. Men trots framstegen är klyftorna fortfarande stora. Fattiga och marginaliserade grupper får många gånger inte del av förbättringarna.

Störst är bristen på toaletter på landsbygden. Men även i städerna finns stora skillnader när det gäller tillgången till rent vatten och sanitet. Människor som bor i låginkomstområden eller i illegala bosättningar i utkanten av städer saknar ofta dessa livsnödvändigheter. Smutsigt vatten och brist på toaletter orsakar sjukdomar som kolera, tyfus, diarréer, hepatit A och tyfus.

I afrikanska länder söder om Sahara och i Asien är det så många som 748 miljoner människor som tvingas dricka smutsigt vatten. Av dessa är det 82 procent som bor på landsbygden.

Ladda hem rapporten Progress on sanitation and drinking-water.