Gå till innehållet

Starkare barnrättsperspektiv behövs i asylprocessen

Vid en utbildning idag för Migrationsverket presenteras ett nytt kompendium vars syfte är att stärka barnrättsperspektivet i asylprocessen. UNHCR och UNICEF Sverige har tillsammans med Migrationsverket sammanställt kompendiet som ska vara ett stöd när asylutredningar görs som rör barn.

Vi vill tydliggöra att fokus ska ligga på ett individuellt barnrättsperspektiv vid prövningen av barnets skäl för uppehållstillstånd. Det måste tas hänsyn till att barn kan ha särskilda asylskäl som kan ge rätt till flyktingstatus. Hänsyn ska bland annat tas till barnets bästa och barnet ska få möjlighet att komma till tals.

Kompendiet består av UNHCR:s riktlinjer om barns asylskäl, delar av UNICEF Sveriges handbok om barnkonventionen samt Migrationsverkets barnpolicy. Denna samling av stöddokument ska ses som ett komplement vid tillämpningen av utlänningslagen och Migrationsverkets handbok för dem som handlägger barnärenden inom asylprövningen.

UNICEF Sverige har initierat detta samarbete för att tydliggöra barnrättsperspektivet i asylprocessen. De förändringar UNICEF Sverige dessutom anser behöver göras för att stärka barns rättigheter i asylprocessen är att:

  • Göra barnkonventionen till svensk lag.
  • Ändra utlänningslagen så att barnspecifika asylskäl finns som grund för uppehållstillstånd (såsom barnäktenskap, människohandel eller våld i familjen).
  • Avgöra och dokumentera barnets bästa i alla ärenden som rör ett barn.

Läs mer om vårt arbete när det gäller barn på flykt.