Gå till innehållet

Därför kritiserar vi Skolverket

Alldeles för ofta får barnets rättigheter ge vika för andra lagar, prioriteringar och politiska intressen. Skolan är inte allmän mark, skolan har i uppdrag att förankra vissa värden och barn har rätt att känna sig trygga och respekterade där.

UNICEFs utgångspunkt är alltid att stå upp för barnets rättigheter. Vi arbetar över hela världen med att få regeringar att tänka på barnen när de utformar lagar och prioriterar i budget. Till vår hjälp har vi FN:s konvention om barnets rättigheter. Men trots att nästan alla världens länder skrivit under måste vi ständigt påminna regeringar om innehållet i den. När det väl ställs på sin spets är det ofta barnets rättigheter som får ge vika för andra lagar, prioriteringar och politiska intressen.

Detta gäller även Skolverkets vägledning till skolor som i sin tur lutar sig på Justitiekanslerns tolkning av lagen, där barnets rättigheter är helt frånvarande i bedömningen. Vi måste påminna om barnets rätt att skyddas mot hatpropaganda och känna sig trygga i sin egen skolmiljö. Inte ett enda barn ska behöva gå till skolan och få höra att just deras bakgrund och kultur inte är önskvärd i vårt samhälle. Det är inte skolans uppgift att ge nazister fri tillgång till barnen. Det är inte demokrati att skolans dörrar står på vid gavel för politiska krafter som vill sprida rädsla och hat. Tvärt om ska skolan upplysa eleverna om vad dessa ideologier står för och vilka konsekvenser det har fått i historien. Skolan ska ge barnen kunskaper om deras mänskliga rättigheter och förankra respekten för dessa. Detta uppdrag är mer angeläget än någonsin med tanke på utvecklingen vi ser i Europa.

Vi måste skilja på demokrati och yttrandefrihet i samhället och i skolmiljön. Skolan är inte allmän mark, skolans har i uppdrag att förankra vissa värden och barn har rätt att känna sig trygga och respekterade där. Det är barnets rättigheter och det är förenligt med demokrati och yttrandefrihet.

Läs gärna hela vårt brev till Skolverket här.