Gå till innehållet
Laddar…

Skolan får inte vara en arena där utanförskap förstärks

Varje år lämnar 12, 4 procent av alla niondeklassare, ungefär 12 000 elever, grundskolan utan att ha behörighet till gymnasiet.  Och cirka 10 procent av Sveriges gymnasieelever hoppar av skolan.

UR:s programserie Sverige sviker lyfter fram det sociala utanförskapet bland barn och unga i Sverige, sett ur ett barnperspektiv. Det är berättelser om socioekonomisk utsatthet, socialt arv och en skola där likvärdigheten är på nedgång och att barn i utanförskap får allt svårare att delta.

Utbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att bryta socialt utanförskap bland barn och unga. Vi är många som oroas över flertalet rapporter den senaste tiden om att den svenska skolan har en likvärdighet som är på nedgång och att ett barns möjligheter att få bra skolresultat i allt högre utsträckning påverkas av dess bakgrund och boendekommun. Vi är många som oroas över barns och ungas berättelser om att skolan är en arena där utanförskap riskerar att förstärkas, snarare än att verka kompensatoriskt. Barn har enligt barnkonventionen rätt till kvalitativ utbildning, delaktighet och inflytande i sina egna liv och i samhället. I utövandet av de rättigheterna får inte faktorer som bakgrund eller boendekommun spela in.

På vår skola är säkert över 50 procent utan betyg, men skolan bryr sig inte

Vissa har föräldrar som kan hjälpa med läxor, så är det inte för mig

Jag har missat mycket i skolan och nu känns det som att det är kört. Det känns som att det är uppbyggt så, att chanserna ska bli mindre och mindre. Att dom som redan har det bra får det bättre, medan dom som har det sämre får det sämre

(Fler citat från barn och unga finns i vår rapport Ungas röster om socialt utanförskap i Sverige.)

För att barn i socialt utanförskap ska få sina rättigheter enligt barnkonventionen tillgodosedda krävs följande:

  • Regeringen måste ta ett ökat centralt ansvar för skola och utbildning för att garantera alla barns rätt till en kvalitativ och likvärdig utbildning.
  • Barn i socialt utanförskap – deras perspektiv, erfarenheter och förslag på vägar till ökad delaktighet – måste beaktas när skola och utbildning debatteras eller behandlas.