Gå till innehållet
Laddar…

Våra förslag kring politisk information i skolan

Idag har utbildningsminister Jan Björklund kallat samtliga politiska partier för att reda ut frågan om politisk information i skolan. JK och JO är inbjudna för att klargöra rättsläget. Vi välkomnar initiativet om hoppas att detta ska sätta stopp för de olyckliga rekommendationer från Skolverket som ger fritt spelrum för främlingsfientlighet, fascism och nazism i svenska skolor.

Vi menar att en ny bedömning av rekommendationerna måste göras där samtliga relevanta lagar och styrdokument vägs in, inte minst barnets egna rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Vi rekommenderar följande åtgärder för att säkerställa barnets rättigheter:

  • Om politiska partier ska bjudas in till skolor, låt rektor avgöra vilka partier som kan bjudas in samtidigt som skolan inte kompromissar med sin värdegrund eller skyldigheten att främja tolerans och respekt (artikel 29) och skydda varje barn mot alla former av diskriminering (artikel 2). Skapa möjlighet för eleverna att ha inflytande i frågan (artikel 12).
  • Var tydlig med att skolan inte är en värdeneutral plats, utan har en värdegrund som baseras på alla människors lika värde (artikel 29).Varje barn har rätt att känna sig trygg i sin egen skolmiljö (artikel 2).
  • Se till att både rektorer och lärare har en djup kunskap och förståelse för de mänskliga rättigheterna, inte minst barnets specifika rättigheter, och att dessa är en del av både undervisningen och skolans praktik (artikel 29). Tillhandahåll kompetensutvecklingsinsatser vid behov.
  • Ta ett centralt uppföljningsansvar för att säkerställa att skolan arbetar aktivt med att främja och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna genom att exempelvis kartlägga vilka insatser skolorna gör (artikel 42).
  • Låt alla beslut och åtgärder som rör barn sätta barnets bästa i främsta rummet (artikel 3).
  • Gör barnkonventionen till svensk lag för att säkerställa att rekommendationer från myndigheter utgår från barnets rättigheter.