Gå till innehållet
Laddar…

Hundratusentals barn drabbade i Gaza

429 barn har hittills dödats i kriget i Gaza. Minst 2 744 barn har skadats fysiskt och så många som 400 000 har fått psykiska men, enligt UNICEF.

Familjer kämpar nu för att klara sig efter de 28 dagar av våld och förstörelse som har lämnat 65 000 människor hemlösa.

– Av de tre senaste konflikterna i Gaza, har denna varit den längsta, dödligaste och mest destruktiva, säger June Kunugi, chef för UNICEF i Palestina. De humanitära och materiella förlusterna går inte att beskriva i ord.

Mer än en fjärdedel av invånarna i Gaza har tvingats fly från sina hem under flyganfallen och striderna. Under den tre dagar långa vapenvilan har familjer åter kunnat besöka sina hem, men många har fått återvända till de platser där de tidigare sökt skydd eftersom deras hus har varit förstörda.

Dessa FN-stödda flyktingboenden, ofta inrymda i skolor, är överfulla och det är svårt att se till att familjerna får sina hygieniska behov tillgodosedda, vilket skulle kunna förhindra spridning av sjukdomar. Bland barnen ökar nu antalet fall av diarré och hudsjukdomar som skabb.

Grundläggande samhällsservice har blivit allvarligt skadad. Tillgången till vatten är begränsad för 1,5 miljoner invånare, och bristen på elektricitet påverkar till exempel vattendistribution, sanitet och sjukvård.

Runt 400 000 barn visar symptom på ångest, vilket kan yttra sig som sängvätning, mardrömmar eller att de klänger sig fast vid sina föräldrar. Dessa barn, som har traumatiska upplevelser bakom sig, är i stort behov av psykosocialt stöd. UNICEF-stödda katastrofteam har under konflikten inlett detta arbete, och har hittills nått ut till 1 870 barn på Gazaremsan. Hälften av Gazas befolkning på 1,8 miljoner människor, är barn under 18 år.

Tillsammans med palestinska Röda halvmånen har UNICEF distribuerat 1 500 hygienpaket till olika flyktingboenden, samt 1 000 hygienpaket avsedda för bebisar, 1 388 dunkar och 4 000 filtar. Kläder till 24 000 kvinnor och barn kommer att levereras inom kort.

– Det mödosamma arbetet med att läka barnens fysiska och psykiska skador, och samtidigt återuppbygga Gazas förstörda infrastruktur är en gigantisk uppgift, säger June Kunugi.

UNICEF behöver mer resurser för att kunna hjälpa ännu fler barn. Genom att ge en gåva till vår katastroffond är du med oss och kämpar för att hjälpa barnen som drabbas av våldet i Gaza, och i andra katastrofer. Stort tack för din hjälp.