Gå till innehållet
Laddar…

”Jag har missat mycket i skolan, det känns som att det är kört”

Ett långt sommarlov börjar närma sig sitt slut och för de allra flesta barn i Sverige är det skolstart inom någon av de närmaste dagarna. Men sommarlov och skolstart kan också innebära oro för många barn och unga i socialt utanförskap i Sverige.

Foto: © UNICEF/Frank Aschberg

Foto: © UNICEF/Frank Aschberg

Sommarlov kan innebära havet, naturen, bad, lugn och ro och välbehövlig vila för många barn. Men sommarlov och skolstart kan också innebära stress och oro för många barn och ungdomar i Sverige. Oro över ett sommarlov präglat av missbruk eller andra problem i hemmet, dålig ekonomi eller få möjligheter till upplevelser och minnen värda att berätta om inför klassen de första skoldagarna. Stress över att klara av skolarbete, läxor och få en framtid när tankarna upptas av andra problem.

Sverige är ett tryggt och bra land att leva i för de allra flesta barn, men det gäller inte för alla. Många barn lever i socialt utanförskap och har idag inte tillgång till sina rättigheter som skälig levnadsstandard, skydd mot våld och missbruk, social trygghet eller kvalitativ och likvärdig utbildning. Det här är en påminnelse om de barnen och att vi måste kämpa extra för dem. Så här beskriver några av dem själva vad sommarlov, skolarbete och tankar om framtiden innebär för dem:

”Du vet såna här grejer som att slippa vara hemma på en tom gård hela sommarlovet. Kunna göra sånt som andra barn kan”

”På vår skola är säkert över 50 % utan betyg men skolan bryr sig inte, då skulle majoriteten få gå till socialen och det blir för många”

”I mitt fall känns det så, att man måste ha kontakter, men många av oss har inte det, då går det ju inte att få sommarjobb”

”När mina kompisar går på bio eller åker till stan har jag inte pengar. Då driver jag runt i stället eller går hem själv”

”För att jag lever i en situation som dom inte lever i. Jag har mer problem att tänka på än skolan, från socialen och hemma”

”Vissa har föräldrar som kan hjälpa med läxor, så är det inte för mig. Mamma är ensam och orkar inte”

”Jag har missat mycket i skolan och nu känns det som att det är kört”

”Vissa har en backup, har det bra hemma med saker och föräldrar som säger åt dom att plugga”

UNICEF Sverige arbetar för barn i socialt utanförskap i Sverige. Vi arbetar med att få till hållbara och långsiktiga förändringar för att barn i socialt utanförskap ska få ökad delaktighet i det svenska samhället och få sina rättigheter enligt barnkonventionen respekterade.

Våra krav till regeringen och beslutsfattare är bland annat följande:

  • Det krävs en nationell handlingsplan för barn som lever i socialt utanförskap i Sverige. Det handlar om att identifiera de barn som halkar efter och inte har tillgång till sina rättigheter, skapa förändringar inom samtliga livsområden för dessa barn, samt säkerställa att samverkan bland berörda myndigheter kring dessa barn inte brister.
  • Det krävs ett ökat barnperspektiv vid allt beslutsfattande som berör barn och unga i utanförskap. Det innebär att lyssna på barn och unga och väga in det de säger när beslut fattas som berör dem.
  • Regeringen måste ta ett ökat centralt ansvar för att garantera alla barns rätt till kvalitativ och likvärdig utbildning. När förslag om skola och utbildning debatteras måste barns – och ungdomars perspektiv inhämtas och beaktas.