Gå till innehållet
Laddar…

Toaletter ska göra att fler elever klarar skolan

Ett hål i marken, inga dörrar och ingen möjlighet att tvätta händerna. Det är en vanlig skoltoalett i Tanzania. Nästa år ska svenska skolelever ändra på det. UNICEF Sverige reste i förra veckan till Tanzania för att dokumentera hur Operation Dagsverke 2015 ska se till att fler elever klarar skolan tack vare rena toaletter.

Lisa Ericson från UNICEF Sverige tillsammans med Joelle Kapanga, 16.

Lisa Ericson från UNICEF Sverige tillsammans med Joelle Kapanga, 16, som går på en av de skolor som redan tagit del av UNICEFs program. Toaletterna på bilden byggdes i juni i år.

Sedan regeringen beslutade att slopa skolavgifterna i Tanzania år 2002 har det skett en massiv ökning av antalet barn som börjar skolan. Men utbyggnaden av skolorna har inte hängt med. I varje klassrum trängs upp till 100 elever och i varje skolbänk tre till fyra barn. Men det är inte bara brist på utbildade lärare, skolmaterial och klassrum; det saknas också tillgång till toaletter och rent vatten. För många elever är det just bristen på sanitet och hygien som avgör om de kan fullfölja sin utbildning eller inte.

Vi besöker en skola där toaletten endast består av ett hål i marken och en 13-årig flicka säger att hon brukar kräkas på grund av den fruktansvärda stanken. Det finns inga dörrar och inget rent vatten eller tvål för eleverna att tvätta händerna med. Så ser det dessvärre ut i 84% av skolorna i Tanzania. Hälften av flickorna i landet kan inte stänga om sig när de går på toa vilket gör att många stannar hemma när de har mens och 96% av toaletterna i skolorna är otillgängliga för barn med funktionsnedsättningar. På skolan vi besöker serveras en enkel grötlunch som eleverna får äta med händerna sittandes på marken. Det är inte konstigt att så många barn får diarrésjukdomar som gör det svårt för dem att tillägna sig undervisningen.

skoltoalett_2

Toaletterna på skolan vi besökte består bara av ett hål i marken och stanken är fruktansvärd.

Kunskapen om vikten av fungerande vattensystem, rena toaletter och hygien är bristfällig över hela landet. UNICEF i Tanzania har därför startat ett program i samarbete med regeringen och lokala myndigheter för att se till att fler barn som börjar i skolan också kan fullfölja sin skolgång tack vare tillgång till rent vatten och fungerande sanitet.  I år valde eleverna i Operation Dagsverke att insamlingen från 2015-års kampanj ska gå till att stödja UNICEFs program. De pengar som svenska elever samlar in kommer gå direkt till att se till att myndigheter utbildas i hur de kan bygga fungerande vattensystem i skolorna, att elever och lärare lär sig om hygien och att det byggs rena toaletter. Tack vare svenska elevers engagemang kommer tusentals elever i Tanzania att kunna fullfölja sin skolgång vilket är direkt avgörande för deras framtid och väg ut ur fattigdom.

Du kan redan nu anmäla din skola till Operation Dagsverke 2015.  Alla skolor som deltar får ett utbildningspaket för att diskutera situationen i Tanzania och hjälp med att driva kampanjen på sin skola.