Gå till innehållet
Laddar…

Undernäringskris hotar barnen i Sydsudan

Tiotusentals barn under fem år löper fortfarande risk att dö av undernäring i Sydsudan. UNICEF har trappat upp insatserna i landet för att möta krisen, men mer resurser behövs.

Tiotusentals barn under fem år löper fortfarande risk att dö om de inte kan behandlas mot undernäring i Sydsudan. Foto: © UNICEF/Nesbitt

Tiotusentals barn under fem år i Sydsudan löper fortfarande risk att dö om de inte får behandling mot undernäring. Foto: © UNICEF/Nesbitt

Enligt den senaste analysen av läget i Sydsudan har tillgången på mat tillfälligt förbättrats. Men brist på rent vatten och sjukvård gör att undernäring fortfarande utgör ett stort hot för barnen i landet.

Diarré och andra sjukdomar hindrar barn från att ta till sig näring, så även när det finns lite mer mat kan barn fortfarande vara allvarligt undernärda. De som lever i konfliktdrabbade områden är mest utsatta, särskilt de 1,4 miljoner människor som är på flykt inom landet. Mer än hälften av dem är barn.

Katastrofhöga nivåer av undernäring

Nivån av undernäring är mycket hög i nästan hela landet. I vissa områden där många människor på flykt har samlats är andelen akut undernärda barn över 30 procent. Det är mer än dubbelt vad som officiellt räknas som katastrofnivå. På grund av det osäkra läget och att regnsäsongen förstört många vägar i landet, är det en stor utmaning att nå fram till barnen med humanitär hjälp.

– Tusentals undernärda barn har fortfarande inte fått någon hjälp, säger Jonathan Veitch, chef för UNICEF i Sydsudan. Vi måste nu dra fördel av att regnsäsongen tar slut och försöka att ytterligare trappa upp våra insatser för att nå fram till de undernärda barnen.

Den senaste analysen av läget visar att för 1,5 miljoner människor kommer den bristande tillgången på mat att ligga på katastrofnivå under hösten. Det är en förbättring jämfört med tidigare siffror då de kommande månaderna utgör skördesäsongen i Sydsudan. Men situationen är fortfarande oroande efter det. Mellan januari och mars 2015 förväntas antalet människor som lider akut brist på mat att stiga till 2,5 miljoner.

UNICEF trappar upp insatserna

UNICEF har kraftigt trappat upp insatserna i Sydsudan. Sedan april har vi nått mer än 55 000 barn under fem år med behandling mot svår akut undernäring, och uppskattar att 120 000 barn kommer att ha fått behandling innan året är slut.

Tillsammans med WFP (FN:s livsmedelsprogram) kämpar vi sedan i våras i en gemensam insats för att nå avlägsna platser i Sydsudan. Under dessa insatser levererar WFP mat och UNICEF gör följande:

  • undersöker barn och behandlar mot undernäring
  • tillhandahåller grundläggande sjukvård och vaccinationer
  • ger råd och gör insatser för rent vatten och sanitet
  • registrerar ensamma barn för att återförena dem med anhöriga
  • ser till att barn får utbildning

Under den kommande torrperioden behövs mer resurser för att vi ytterligare ska kunna trappa upp våra insatser mot undernäring i Sydsudan. Du kan hjälpa till genom att ge en gåva till vår katastroffond, eller köp nötkräm mot undernäring i vår gåvoshop. Stort tack för din hjälp.