Gå till innehållet
Laddar…

Har världen blivit en bättre plats för barn?

Den 20 november är det 25 år sedan barnkonventionen antogs av FN. Men vad har hänt sedan dess, har världen blivit en bättre plats för barn? En ny UNICEF-rapport visar att svaret är onekligen ja – men inte för alla barn.

Foto: © UNICEF/Asselin

Foto: © UNICEF/Asselin

Chansen att ett barn som föds år 2014 lever till sin femte födelsedag har ökat dramatiskt. Det är också mycket mer sannolikt att barn idag går i grundskolan, jämfört med år 1989. Antalet barn i åldern 5-17 år som arbetar har minskat med nästan en tredjedel sedan år 2000.

Men rapporten visar också att framstegen gått förbi miljoner barn – särskilt fattiga barn, barn som tillhör etniska minoriteter, som lever på landsbygden eller som har en funktionsnedsättning.

Fortfarande saknar miljontals barn tillgång till grundläggande social service som skulle kunna minska deras utsatthet för sjukdomar och undernäring, ge dem tillgång till bättre vatten och sanitet samt kvalitetsutbildning. Ett oproportionerligt antal barn lever fortfarande i extrem fattigdom. Klyftan mellan de rikaste och de fattigaste hushållen kvarstår – barnadödligheten bland barn som lever under fattiga förhållanden är märkbart högre, och dessa barn löper också högre risk att drabbas av stunting (att hämmas i sin fysiska och mentala utveckling på grund av undernäring).

– För att på riktigt leva upp till barnkonventionen måste vi utmana oss själva och både tänka och agera annorlunda för att främja alla barns rättigheter – särskilt de barn som är mest utsatta och svårast att nå, säger Yoka Brandt, vice chef för UNICEF.

Nya utmaningar för barn idag

Rapporten visar också att barn idag möter nya utmaningar jämfört med för 25 år sedan:

  • Väpnade konflikters karaktär har förändrats. Utdragna inomstatliga konflikter som hårdare drabbar civila, och särskilt barn, har blivit normen.
  • Barnen drabbas hårdast av klimatförändringar.
  • Aids har drabbat barn mycket hårt. Miljoner har blivit föräldralösa eller själva smittats med hiv.
  • Informationsteknologin har också påverkat barn på nya sätt. Den har gjort det möjligt för barn att kommunicera med andra utanför deras närmaste omgivning, men också gjort dem sårbara för trakasserier och utnyttjande.

Det är dock positivt att förutsättningarna för barn världen över kraftigt har förbättrats sedan 1989, och barnkonventionen har varit ett mycket viktigt verktyg för att åstadkomma detta. Konventionen blev det fördrag om mänskliga rättigheter som antagits snabbast historiskt sett, och att nästan varje land i världen har skrivit under visar på en oöverträffad enighet mellan nationer.

­– För 25 år sedan inspirerade barnkonventionen oss alla till att visualisera och förverkliga en mer rättvis värld för alla barn. Vår gemensamma utmaning är nu att nå alla de barn som hittills hamnat utanför. Barnkonventionens löften – och utmaningar – är universella. Den gäller för varje barn, säger Yoka Brandt.

Här kan du ladda ned och läsa rapporten i sin helhet.