Gå till innehållet
Laddar…

Ebolan lämnar tusentals barn föräldralösa

Minst 3 700 barn i Guinea, Liberia och Sierra Leone har förlorat en eller båda föräldrarna i ebola sedan sjukdomsutbrottet startade i Västafrika. UNICEF uppskattar också att många barn lämnas ensamma då släktingar tar avstånd från barnen av rädsla för att smittas.

Två barn sitter vid en vägkant i Freetown, Sierra Leone. Foto: © UNICEF/Bindra

Två barn sitter vid en vägkant i Freetown, Sierra Leone. Foto: © UNICEF/Bindra

– Tusentals barn tvingas nu genomleva att deras föräldrar eller andra familjemedlemmar dör i ebola, säger Manuel Fontaine, UNICEFs regionchef för Väst- och Centralafrika. De här barnen behöver nu genast särskild omvårdnad och stöd, men många av dem känner sig oönskade eller överges till och med. Det vanliga är att barn som blivit föräldralösa tas om hand av någon släkting, men på vissa ställen har nu rädslan för ebola vuxit sig starkare än familjebanden.

Antalet dödsfall i ebola stiger och preliminära rapporter från Guinea, Liberia och Sierra Leone visar att antalet barn som blivit föräldralösa har stigit snabbt under de senaste veckorna. I mitten av oktober misstänker man att antalet kommer att ha fördubblats.

Vad gör UNICEF för barnen som drabbas?

Ebolautbrottet har fått svåra konsekvenser för barnens välmående, särskilt när familjemedlemmar avlider eller måste isoleras för att få behandling. UNICEF trappar upp insatserna mot ebolan, och använder både traditionella och nya sätt för att ge barnen psykologiskt och känslomässigt stöd:

  • Liberia: UNICEF hjälper regeringen att utbilda ytterligare 400 hälsoarbetare som ska kunna ge barnen socialt och psykologiskt stöd. Vi samarbetar också med lokala myndigheter i de hårdast drabbade områden för att stärka stödet för familjer och samhällen med drabbade barn – och se till att de som blivit föräldralösa eller förskjutits får omvårdnad och stöd.
  • Sierra Leone: Under de närmaste sex månaderna kommer fler än 2 500 personer som överlevt ebola – och därmed är immuna mot sjukdomen – att utbildas för att kunna ge stöd till barn som isolerats vid behandlingscenter. UNICEF samarbetar också med partners för att återförena ensamma barn med deras familjer och ge barnen psykosocialt stöd.
  • Guinea: UNICEF kommer tillsammans med partners att ge psykosocialt stöd till 60 000 utsatta barn och familjer i eboladrabbade områden.

– En så vanlig mänsklig reaktion som att trösta ett sjukt barn innebär en potentiell dödsdom. Det är vad ebolan gör, säger Fontaine, och majoriteten av barnen som drabbats saknar fortfarande den vård de behöver. Vi kan inte bemöta den här krisen på vårt vanliga sätt. Vi behöver mer mod, och mycket mer resurser.

UNICEF har vädjat om 1,4 miljarder kronor för att kunna bemöta krisen och ge barn och familjer det stöd de behöver, liksom till förebyggande och skyddande insatser. Än så länge har bara 25 procent kommit in.

Hjälp barnen som drabbas av ebola och andra katastrofer. Ge en gåva till vår katastroffond idag. Tack!