Gå till innehållet

Inga fler barn i socialt utanförskap

Oavsett vem som styr i Sverige finns ett politiskt löfte som aldrig infrias: att bryta socialt utanförskap bland barn. Faktum är att utvecklingen snarare går bakåt på flera områden. Vi kräver att den nya regeringen tar frågan på allvar.

Inga fler barn i socialt utanförskap

Med start idag och två veckor framåt kraftsamlar vi och riktar ett tydligt krav till den nya regeringen att under sina första 100 dagar påbörja arbetet för att bryta socialt utanförskap bland barn i Sverige idag.

Socialt utanförskap kan bero på många olika saker: ekonomiskt utsatthet, bristande möjligheter till delaktighet, skolsvårigheter, utsatthet för våld eller missbruk. Många olika faktorer samverkar och riskerar att förstärka varandra. Utanförskap kan till exempel se ut så här:

  • 12 700 elever lämnade skolan i år utan behörighet till gymnasiet.
  • 22 000 barn i Sverige är omhändertagna via socialtjänsten och placerade i samhällsvård.
  • 146 000 barn lever i ekonomisk utsatthet.
  • 300 000 barn blivit utsatta för våld i familjen.

Vi kan inte acceptera en situation där barn inte har tillgång till sina rättigheter enligt barnkonventionen. Det kan handla om rätten till likvärdig utbildning, social trygghet, skälig levnadsstandard, skydd mot våld, med mera. Vi kräver att den nya regeringen tar fram en nationell handlingsplan mot socialt utanförskap som baseras på helhetssyn, samverkan, barns delaktighet och likvärdig utbildning.

Vi behöver din hjälp

Ställ dig bakom vårt krav, hjälp oss lyfta frågan genom att sprida budskapet i dina kanaler, följ och dela på facebook och twitter.