Gå till innehållet

Fortfarande vanligt med våld mot barn

Sverige tog som första land i världen initiativ till en lag mot barnmisshandel 1979. Sedan dess har antalet barn som misshandlas i hemmet minskat drastiskt. Men fortfarande uppskattas cirka 300 000 barn ha utsatts för våld i hemmet. Det ska finnas en nolltolerans mot våld mot barn och det sociala utanförskap det medför.

På 60-talet hörde våld till vardagen för de flesta förskolebarn, medan det uppskattades ha sjunkit till hälften av alla barn på 70-talet. Under 1980-talet hade antalet barn som upplevt kroppslig bestraffning sjunkit ytterligare till omkring en tredjedel. Under 90-talet hade det gått ned till att gälla ungefär en femtedel av alla barn i Sverige. Vi är nu en bit in på 2000-talet men fortfarande uppskattas cirka 300 000 barn, 15 procent av alla barn i Sverige, ha utsatts för våld i hemmet. Man kan även befara att mörkertalet är stort.

Våld mot barn är alltid en kränkning av dess rättigheter och person. Att leva med våld i hemmet kan få många konsekvenser för ett barns hälsa, liv och utveckling, bland annat i form av fysisk och psykisk ohälsa, skolsvårigheter och funktionsnedsättningar. I Norden dör varje år ett tiotal barn till följd av våld hemmet.

Det är nu 35 år sedan lagen mot barnmisshandel började gälla och 25 år sedan barnkonventionen kom till. Det ska finnas en nolltolerans mot våld mot barn och det sociala utanförskap det medför. Vi kräver därför att regeringen inom 100 dagar tar fram en handlingsplan mot socialt utanförskap bland barn som baseras på helhetssyn, barns delaktighet, samverkan mellan myndigheter och likvärdig utbildning. Hjälp oss att få det att hända genom att dela och sprid detta budskap. Läs mer och engagera dig på unicef.se.