Gå till innehållet
Laddar…

Stöd från H&M Conscious Foundation ger små barn bättre utvecklingsmöjligheter

Ett nytt samarbete mellan UNICEF och H&M Conscious Foundation presenterades i början av året. Nu är samarbetet, som har fokus på barns tidiga utveckling, i full gång. Idag presenteras en kort film om initiativet.

Det var H&Ms egna kunder som fick tycka till när H&M Conscious foundation beslutade vilka fokusfrågor som skulle stödjas de kommande tre åren. Och det var kvinnofrågor, vatten och utbildning som engagerade mest.

När H&M Concsious Foundation sökte en partner inom utbildningsområdet var det naturligt att söka samarbete med UNICEF och valet föll på ett program till stöd för barn i förskoleåldern. UNICEFs globala räckvidd och det faktum att vi har ett nära samarbete med regeringar var en viktig anledning till att det blev UNICEF som fick ta del av investeringen på 60 miljoner kronor. Helena Thybell, chef för H&M Concsious Foundation betonade hur angeläget det är för stiftelsen att insatserna skapar varaktiga förändringar ända upp på policynivå.

Programmet syftar till att ge de mest utsatta barnen runt om i världen den bästa möjliga starten i livet och göra dem bättre förberedda för skolan.

Fakta visar att över 200 miljoner barn under fem års ålder inte når upp till sin fulla potential på grund av fattigdom, dålig hälsa, brist på näring, omvårdnad och begränsade möjligheter till inlärning. UNICEF säkerställer att arbetet sker långsiktigt och på alla nivåer i samhället, från regeringskorridorer till fältarbete med nybyggnation av förskolor, föräldrautbildning och framtagande av utbildningsmaterial.

Med hjälp av stiftelsens stöd kommer 73 600 barn att omfattas av programmen och pilotprojekt genomförs i sex olika länder. Hjälparbetet möjliggör också insamling av viktig information som ger oss globala insikter om situationen och riktar strålkastarljuset på denna viktiga fråga.

  • Vi vill fokusera på de mest sårbara barnen och skapa likvärdiga utvecklingsmöjligheter. Vi ser det här som en investering, inte bara för det enskilda barnet men för samhället som helhet, sa Helena Thybell i en artikel i the Guardian.