Gå till innehållet
Laddar…

Tack!

Idag avslutar vi vår kampanj – Inga fler barn i socialt utanförskap. Ett stort tack till alla er som ställt er bakom vårt krav till regeringen, delat med er av viktiga erfarenheter och perspektiv samt på olika sätt engagerat er kring frågan. Nu hoppas vi att våra gemensamma krafter leder till förändring.

Inga fler barn i socialt utanförskapIdag överlämnande vi våra krav, rapporter om barn i socialt utanförskap samt en tavla med barnperspektiv till regeringens nya barnminister Åsa Regnér. Tavlan blir förhoppningsvis en påminnelse om att att barns delaktighet ska finnas med vid allt beslutsfattande som berör barn, samt att det är hög tid att ta itu med frågan om barn i socialt utanförskap.

Kravet vi drivit och bett folk ställa sig bakom innebär att den nya regeringen inom 100 dagar ska ta fram en nationell handlingsplan som baseras på helhetssyn, samverkan, barns delaktighet och likvärdig utbildning.

Socialt utanförskap är ett komplext begrepp som kan betyda många saker. Det kan handla om barn som lever i ekonomisk utsatthet, med fysisk och psykisk ohälsa, våld eller missbruk, skolsvårigheter eller sämre förutsättningar att göra sina röster hörda. Under den här kampanjen har vi försökt belysa alla de olika delar socialt utanförskap kan innebära. Och vi har fått genomslag, vår rapport I välfärdens utkant, har bland annat diskuterats i ekot och lyfts av engagerade personer som Alexandra Pascalidou. Vi har också lyft frågan om barn i samhällsvård, vilket bland annat synts på nyheterna

Även om kampanjen är slut fortsätter vi vårt dagliga påverkansarbete och kampen för alla barns lika rättigheter. Vi hoppas att den nya regeringen tar frågan på allvar och gör barn i socialt utanförskap till en politisk prioritering. Om 100 dagar följer vi upp. Hoppas ni är med oss då!