Gå till innehållet
Laddar…

Att omvandla de fina orden

Idag är det FN-dagen. Vi lyfter upp de viktiga principerna som FN står för; de mänskliga rättigheterna som gäller alla flickor, pojkar, kvinnor och män i världen. Uppdraget att som nationer samarbeta för fred och säkerhet i världen.

Om du frågar gemene man på gatan vilken FN:s roll är kommer säkert de flesta att svara ”att arbeta för fred i världen”. Detta är ett lika viktigt som svårt uppdrag som FN har. Men låt oss också lyfta upp det omfattande arbete som FN:s olika organ och fonder bedriver för långsiktig utveckling i världen.

FN-organ och fonder som UNICEF (barnrättsfrågor), UNHCR (för flyktingar), WHO (för global hälsa) och UNFPA (arbetar till exempel mot mödradödlighet) har en unik ställning i att få regeringar att arbeta hårdare för att förbättra livsvillkoren för människorna i sina länder. Att få dem att ta ansvar för och förverkliga de rättigheter som tydligt står i de konventioner som de själva antagit.  Här gäller det att omvandla de fina orden i dokumenten till individers verklighet och livsförutsättningar.

Jenny och Musa

För mig handlar FN:s arbete om 12-åriga Jenny och Musa i Sierra Leone som nu har vatten och fina toaletter på sin skola. De har nu fått sin rätt till vatten och sanitet uppfylld. Deras klasskompisar är piggare, lider inte lika ofta av diarré och känner sig betydligt tryggare i sin skola än förut.

Det handlar om 17-åriga Aasha i östra Nepal som istället för att börja skolan fick ta hand om syskon och hushåll när hon var sex år. När hon var åtta år kunde hon dock börja i en UNICEF-stödd skola med undervisning på tider anpassade till barn som arbetar. Några år senare kunde hon hoppa in i vanliga skolan. Hon studerar nu flitigt och hoppas på att bli läkare.

Det handlar om 22-åriga Malekena i Lesotho som lever med hiv. Hennes första barn dog vid ett års ålder av aids. När hon väntade sitt andra barn fick hon information och nödvändig behandling på vårdcentralen, trots att hon tvingades gå flera timmar genom bergen för att nå den. Malekenas dotter Mankhube föddes frisk. Liknande program införs nu på många vårdcentraler i landet med stöd av UNICEF.

Det handlar om Aminata i östra Gambia som hade svårt med amningen när hon födde sitt första barn Jenaba. Jenaba blev snabbt undernärd och hade troligen dött om hon inte blivit undersökt av en lokal hälsoarbetare som remitterade Aminata och hennes dotter till sjukhuset. På avdelningen för undernärda barn som UNICEF varit med och byggt upp fick Jeneba snabbt behandling med högenergimjölk och är idag helt frisk.

Arbete pågår också ständigt för att förbättra FN. Bland annat pågår ett omfattande arbete för att stärka samordningen mellan de olika organen och se till att resurserna används så effektivt som möjligt i en ständigt föränderlig värld.

Låt oss idag tänka på alla de flickor, pojkar, män och kvinnor som kan läsa och skriva, som kan dricka rent vatten, som slipper utsättas för könsstympning, som slipper drabbas av enkla infektioner och som överlever sin första tid i livet tack vare FN:s arbete.