Gå till innehållet
Laddar…

2014 – ett förödande år för barn i världen

2014 har varit ett mycket svårt år för många barn runt om i världen. Eskalerande konflikter har inneburit att miljontals barn utsatts för våld. Barn har tvångsrekryterats och till och med utgjort måltavlor för krigförande grupper. Men många kriser och konflikter får inte den uppmärksamhet som krävs. UNICEF kräver nu att världen måste ta sitt ansvar för att göra 2015 till ett bättre år för barnen.

– 2014 har varit ett förödande år för miljontals barn. Barn har dödats i sina klassrum och i sina sovrum. De har blivit föräldralösa, kidnappade, torterade, rekryterade och till och med sålda som slavar. Inte på mycket länge har barn blivit utsatta för en sådan obeskrivlig brutalitet, säger UNICEFs högste chef Anthony Lake i ett uttalande.

Omkring 15 miljoner barn är fast i våldsamma konflikter i Centralafrikanska republiken, Irak, Sydsudan, Palestina, Syrien och Ukraina. Globalt lever 230 miljoner barn i länder och områden som drabbats av väpnade konflikter. I år har hundratals barn kidnappats från sina skolor eller på väg till skolan. Tiotusentals har rekryterats eller använts av beväpnade grupper. Attacker mot skolor och hälsocentraler och bruk av skolor för militära ändamål har ökat på många håll i världen.

  • I Centralafrikanska republiken har 2,3 miljoner barn drabbats av konflikten. Cirka 10 000 barn tros ha rekryterats av beväpnade grupper under förra året och mer än 430 barn har dödats och lemlästats – tre gånger så många som 2013.
  • I Gaza blev 54 000 barn hemlösa som ett resultat av den 50 dagar långa konflikten i somras. 538 barn dödades och mer än 3 750 skadades.
  • I Syrien har mer än 7,3 miljoner barn drabbats av konflikten, bland dem är 1,7 miljoner barn på flykt. Fler än 35 attacker på skolor har bekräftats av FN de första nio månaderna i år, där 105 barn dödades och 300 skadades. I Irak har uppskattningsvis 2,7 miljoner barn drabbats av konflikten. Minst 700 barn tros ha lemlästats, dödats eller till och med avrättats i år. I båda länderna har barn blivit vittne till, fallit offer för och till och med själva varit delaktiga i ett alltmer brutalt och extremt våld.
  • I Sydsudan har ungefär 235 000 barn under fem år drabbats av allvarlig akut undernäring. Närmare 750 000 barn har tvingats lämna sina hem och över 320 000 lever som flyktingar. Enligt uppgifter från FN har över 600 barn dödats och över 200 blivit lemlästade i år. Ungefär 12 000 barn utnyttjas nu av olika beväpnade grupper.

Många katastrofer glöms bort

Det stora antalet kriser under 2014 betydde att många kriser snabbt glömdes bort och fick liten uppmärksamhet. Långdragna konflikter i länder som Afghanistan, Demokratiska republiken Kongo, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sudan och Jemen fortsatte att kräva ännu mer unga liv.

Det här året har också inneburit nya hot mot barns hälsa och välmående. Särskilt det stora utbrottet av ebola i Guinea, Liberia och Sierra Leone som har inneburit att tusentals barn blivit föräldralösa och uppskattningsvis 5 miljoner barn tvingats lämna skolan.

Vi fortsätter kämpa för barnen

Trots svårigheter att ta sig fram, osäkerhet och utmaningar med att få in pengar har UNICEF och andra humanitära organisationer arbetat tillsammans för att bistå med livsavgörande hjälp och annat stöd i form av utbildning och psykosocialt stöd för att hjälpa barn att växa upp på några av de farligaste platserna i världen.

  • I Centralafrikanska republiken är en kampanj på gång som ska se till att 662 000 barn kan börja skolan igen när säkerhetsläget tillåter.
  • Nästan 68 miljoner doser poliovaccin levererades till länder i Mellanöstern för att förebygga ett utbrott av polio i Irak och Syrien.
  • I Sydsudan har mer än 70 000 barn behandlats mot allvarlig undernäring.
  • I länder som drabbats av ebola fortsätter kampen mot viruset genom stöd till olika behandlingscenter på lokal nivå, genom utbildning av hälsoarbetare och genom informationskampanjer och stöd till barn som blivit föräldralösa.

– Det är en ödets ironi att vi i år, när vi firar barnkonventionens 25-årsjubileum och har kunnat glädjas åt så många framsteg för barn globlalt, samtidigt måste konstatera att miljontals barns rättigheter så brutalt kränkts. Våld och trauma gör mer än att skada individuella barn, de underminerar hela samhällen. Världen kan och måste göra mer för att göra 2015 till ett mycket bättre år för alla barn, säger Anthony Lake.

Som Världsförälder kämpar du för barns rättigheter – varje dag, året runt. Du pratar med presidenter, du är på plats i alla katastrofer, du förhandlar med gerillaledare, du avskaffar skolavgifter och mycket mer. Bli Världsförälder idag och var med oss och kämpa för utsatta barn över hela världen. Tack.