Gå till innehållet
Laddar…

Mer än 16 000 barn har blivit föräldralösa på grund av ebola

I Guinea, Sierra Leone och Liberia har omkring 16 600 barn blivit föräldralösa på grund av ebola. UNICEF arbetar för att identifiera ensamma barn och ser till att de får det stöd de behöver i en familj.

Tamba Manzare, 1,5 år, sitter i Rose Komanos knä vid ett center där barn som utsatts för ebola tas omhand. Tambas mamma dog i ebola och han tas omhand vid centret under 21 dagar. Rose har överlevt ebola och riskerar inte att smittas. Foto: © UNICEF/Naftalin

Tamba Manzare, 1,5 år, sitter i Rose Komanos knä vid ett center där barn som utsatts för ebola tas omhand. Tambas mamma dog i ebola och han observeras nu vid centret under 21 dagar. Rose har överlevt ebola och kan vara nära Tamba utan att smittas. Foto: © UNICEF/Naftalin

UNICEF hjälper till att identifiera barn som förlorat sina föräldrar eller andra vårdnadshavare, och ser till att de omedelbart får vård och stöd. Antingen genom släktingar, andra vuxna i barnens närhet, eller hos fosterfamiljer. I mitten av januari hade omkring 3 600 barn förlorat båda sina föräldrar i ebola. Men i till exempel Guinea kunde alla 773 barn flytta hem till släktingar.

Nästan alla barn som registrerats som föräldralösa bor nu hos familjemedlemmar eller andra vuxna i barnens närhet. Mindre än tre procent har fått nya hem utanför sina familjer och samhällen.

– Många familjer har nu kommit över den ursprungliga rädslan och misstron som fanns kring ebola, och visar nu ett oerhört stöd för de barn som förlorat sina föräldrar, säger Manuel Fontaine, regionchef för UNICEF i Väst- och Centralafrika. Det visar på starka familjeband och motståndskraft i de samhällen som drabbats hårt av ebola.

Barnen, och de familjer som tar hand om dem, får bland annat kontantbidrag och hjälp till utbildning. De får också psykosocialt stöd och hjälp att hantera sina upplevelser. Det är mycket viktigt att följa upp de barn som förlorat sina närstående, och stötta dem i sorgearbetet.

Ensamma barn som kan ha kommit i kontakt med någon som smittats av ebola får stöd vid olika hälsocenter, där de också observeras under 21 dagar (virusets inkubationstid). Sammanlagt i Liberia, Sierra Leone och Guinea har 250 ensamma barn hittills tagits omhand på detta sätt, och mer än 90 procent av dem kunde efter karantänperioden flytta hem till släktingar.

UNICEF har också utvecklat ett nätverk av personer som överlevt ebola. De spelar en mycket viktig roll i arbetet med att stötta drabbade barn.  Eftersom de överlevande är immuna mot sjukdomen kan de stötta och vara nära barn som befinner sig i karantän, utan att riskera att smittas.

Att se till att utsatta och ensamma barn får hjälp är en utmaning i länder som redan före ebolakrisen hade svaga skyddsnät för utsatta barn.

– I arbetet med att återuppbygga länderna som drabbats av ebola måste vi också se till att förbättra skyddsnäten, säger Manuel Fontaine. Vi har en chans att åtgärda de problem som fanns redan före ebolautbrottet, så som barnäktenskap, barnarbete, sexuellt våld och utnyttjande.

Var med oss och kämpa för barnen som drabbats av ebola, ge en gåva idag. Tack.