Gå till innehållet
Laddar…

14 miljoner barn drabbade av konflikterna i Syrien och Irak

Konflikten i Syrien har nu pågått i fyra år och det eskalerande våldet i området påverkar 14 miljoner barn i Syrien och Irak. För de yngsta barnen är konflikten allt som de känner till, konstaterar UNICEF idag.

En samling barn står framför sitt tillfälliga hem i tältlägret Bab Al Salame nära gränsen till Turkiet. Foto: © UNICEF/Diffidenti

En samling barn står framför sitt tillfälliga hem i tältlägret Bab Al Salame nära gränsen till Turkiet. Foto: © UNICEF/Diffidenti

I Syrien befinner sig 5,6 miljoner barn i en mycket svår situation. Dessutom lever två miljoner syriska barn som flyktingar i Libanon, Turkiet, Jordanien och andra länder.

 • Två miljoner barn lever i områden som är helt avskurna från humanitär hjälp.
 • Omkring 2,6 miljoner barn står idag utanför skolan.
 • I värdsamhällen som tagit emot stora mängder flyktingar utanför Syrien lever ytterligare 3,6 miljoner barn. Barnen här drabbas också på grund av ökat tryck på sjukvård och skola.

Samtidigt har den ökande krisen i Irak tvingat mer än 2,8 miljoner barn på flykt, och många befinner sig instängda i områden som kontrolleras av väpnade grupper.

– Den här katastrofen är allt som de yngsta barnen känner till. De äldre barnen får inte bara sitt förflutna skadat av våld och lidande, det formar även deras framtid, säger UNICEFs högste chef Anthony Lake. Nu när krisen går in på sitt femte år riskerar den här generationen fortfarande att förloras till våldet, och att föra vidare vad de själva fått uppleva till nästa generation.

UNICEF satsar på långsiktiga investeringar för att möta barnens behov och utrusta dem med de kunskaper de behöver för att kunna bygga en bättre framtid.

Följande är några exempel på UNICEFs insatser inne i Syrien under 2014:

 • Tillsammans med partners har vi lyckats genomföra tio vaccinationskampanjer mot polio och nått mer än 2,9 miljoner barn.
 • Vi har distribuerat 37,5 miljoner doser poliovaccin för att stoppa utbrott av sjukdomen. Inga nya fall av polio har rapporterats sedan januari 2014.
 • 840 000 barn nåddes med vaccin mot mässling och därmed stoppades vad som hade kunnat bli ett stort utbrott. Arbetet fortsätter med att nå ännu fler barn som inte har tillgång till regelbunden vård och kontroller.
 • 16 miljoner människor har nu tillgång till rent vatten tack vare att mer än 3 400 ton klor har levererats till vattenreningsverk.
 • 2,8 miljoner barn har fått tillgång till böcker och skolmaterial.
 • Mer än en miljon filtar har levererats och omkring 414 000 barn och kvinnor har fått vinterkläder.
 • Mer än 127 000 barn har fått psykosocialt stöd.
Elever i åk 3 i en skola i Syriens huvudstad Damaskus, ett av områdena där UNICEF har delat ut skolmaterial. Vi har även lanserat en landsomfattande kampanj för att öka allmänhetens medvetande om vikten av utbildning och upplysa om hur föräldrar kan registrera sina barn till skolan. Foto: © UNICEF/Sonoda

Elever i åk 3 i en skola i Syriens huvudstad Damaskus, ett av områdena där UNICEF har delat ut skolmaterial. Vi har även lanserat en landsomfattande kampanj för att öka allmänhetens medvetande om vikten av utbildning och upplysa föräldrar om hur de kan registrera sina barn till skolan. Foto: © UNICEF/Sonoda

Följande är några exempel på UNICEFs insatser i övriga regionen under 2014:

 • 22,5 miljoner barn under fem år har vaccinerats mot polio.
 • 1,7 miljoner människor har fått tillgång till rent vatten.
 • Mer än 340 000 barn på flykt har fått hjälp till utbildning.
 • Mer än 720 000 barn har fått tillgång till psykosocialt stöd.
 • Mer än 565 000 barn har fått vinterkläder, filtar, kontantbidrag och kuponger.

Men mer resurser behövs för att kunna genomföra de insatser som krävs. UNICEF vill bland annat arbeta för att stärka och förbättra:

 • Stödundervisning och yrkesutbildningar för tonåringar.
 • Formell och informell utbildning för barn som drabbas av konflikten.
 • Psykosocialt stöd och hjälp till utsatta barn, till exempel dem som utsatts för våld och överlevt.
 • Utbildnings- och sjukvårdssystem, liksom försörjningsstöd, i samhällen som tar emot flyktingar så att stödet når ut till alla som på något sätt drabbas av konflikten.

Var med oss och kämpa för barn som drabbas av konflikter och katastrofer. Ge en gåva till vår katastroffond idag.