Gå till innehållet

Handtvätt skyddar när skolorna öppnar igen i Sierra Leone

Efter åtta månaders uppehåll på grund av ebola kommer nu äntligen 1,8 miljoner barn i Sierra Leone att kunna gå tillbaka till skolan. UNICEF utbildar lärare och ser till att barnen kan tvätta sina händer för att skydda sig mot ebola.

Freetown, Sierra Leone. En elev tvättar noggrant sina händer innan hon går in i klassrummet. UNICEF ser till att landets mer än 8 000 skolor har platser där eleverna kan tvätta sina händer för att undvika spridning av ebola. Foto: © UNICEF/Irwin

Freetown, Sierra Leone. En elev tvättar sig noggrant innan hon går in i klassrummet. UNICEF ser bland annat till att landets mer än 8 000 skolor har platser där eleverna kan tvätta sina händer för att undvika spridning av ebola. Foto: © UNICEF/Irwin

– Detta är ett mycket viktigt steg i rätt riktning för att livet ska återgå till det normala, säger Roeland Monasch, chef för UNICEF i Sierra Leone. Det är viktigt att alla barn går i skolan då utbildning är nyckeln till återhämtning för landet.

Liknande säkerhetsåtgärder finns på plats i Guinea och Liberia där skolorna öppnade i januari och februari. I Guinea har mer än 1,3 miljoner barn återvänt till skolan och i Liberia är antalet minst 800 000, en siffra som ökar allt eftersom fler skolor kan öppna med säkerhetsåtgärder på plats.

Fortfarande rapporteras nya ebolafall i Sierra Leone men antalet har sjunkit stadigt sedan årsskiftet. Nu förväntas alla landets skolor, fler än 8 000, att öppna igen.

UNICEF har utbildat 9 000 lärare i hur de kan förebygga ebola, ge psykosocialt stöd och om de säkerhetsåtgärder som nu finns på plats. Bland annat kontrolleras barnens temperatur regelbundet för att kunna upptäcka feber. Vi ser också till att skolorna städas och att det finns sammanlagt 24 300 ställen – tre på varje skola – där barnen kan tvätta sina händer.

– Genom dessa åtgärder ser vi nu till att skolorna är säkra platser för barnen, men kampen mot ebola måste fortsätta till sjukdomen helt är borta, säger Roeland Monasch.

Kämpa för barnen som drabbats av ebola, ge en gåva idag. Du kan också vara med oss i arbetet för att se till att fler barn får rent vatten, något som är extra viktigt för att rädda liv i katastrofer.