Gå till innehållet
Laddar…

Vad gör EU för flyktingar?

Över 1 000 människor har drunknat i Medelhavet de senaste dagarna när de varit på flykt till Europa. De flyr undan krig, förtryck och fattigdom och det är enligt internationell rätt en mänsklig rättighet att söka och få asyl från förföljelse.

I EU har en avancerad apparat byggts upp när det gäller asyl- och migrationsprocesser men det är svårt att få tillgång till dessa på grund av stängda vägar in i EU. Desperata människor blir istället tvingade att använda sig av människosmugglare för att överleva och försöka skapa ett nytt liv för sig och sin familj. Att försöka hitta en trygg och säker tillvaro för sig och sina barn är en naturlig drivkraft för de flesta.

Det finns sorg och tragik bakom varje människa som måste fly från sitt land. Självklart behövs politiska och humanitära lösningar på plats för att förebygga att människor överhuvudtaget tvingas på flykt. Det krävs också att människosmugglare som riskerar människors liv mot ersättning, stoppas och ställs inför rätta. Men det krävs framförallt att EU räddar liv och skyddar människor på flykt. Detta följer av såväl juridiskt bindande regelverk som humanism.

Anledningen till att EU är så handlingsförlamat och låter dödsolyckorna på Medelhavet ske är både ekonomisk och politisk. Det är ekonomiska svårigheter i många länder och hög arbetslöshet, samt främlingsfientliga åsikter som dominerar debatten. Beslut behöver omedelbart fattas av EU för att möjliggöra lagliga vägar hit för asylsökande så att nya katastrofer förhindras.

Inte sedan andra världskriget har så många människor i världen varit på flykt. Det krävs nu att EU visar ledarskap och politisk vilja så att den grundläggande principen om alla människors lika värde omsätts i praktisk handling.