Gå till innehållet
Laddar…

Nepal: 1,7 miljoner barn i akut behov av hjälp

1,7 miljoner barn är i nu akut behov av hjälp i de områden i Nepal som drabbats värst av jordbävningen. UNICEF arbetar dygnet runt för att hjälpa barnen och deras familjer. Men mer resurser behövs.

En pojke som skadats i jordbävningen har fått vård utomhus vid ett av sjukhusen i Katmandu. Foto: © UNICEF/Nybo

En pojke som skadats i jordbävningen har fått vård utomhus vid ett av sjukhusen i Katmandu. Foto: © UNICEF/Nybo

Den mycket kraftiga jordbävningen har orsakat närmare 5 000 dödsfall och mer än 7 900 människor har skadats. Tusentals människor i Katmandu-dalen och i resten av de värst drabbade distrikten har flytt till öppna platser och tillfälliga läger.

– Livet för så många barn har slagits i spillror och de är i desperat behov av livräddande insatser som exempelvis rent vatten, tak över huvudet och toaletter, säger Tomoo Hozumi, chef för UNICEF i Nepal.

– Utan säker tillgång på vatten utgör vattenburna sjukdomar en stor risk för barnen. Många familjer kämpar för att söka skydd från sol och regn och vi förväntar oss att behoven ska öka under kommande dagar då vi får mer information från avlägsna områden och då katastrofens hela omfattning blir ännu mer tydlig, fortsätter Tomoo Hozumi.

UNICEF levererar livsviktiga förnödenheter och bidrar bland annat med rent vatten och ser till att barnen och deras familjer får tak över huvudet.

UNICEF gör bland annat följande insatser:

  • Tält, hygienpaket, vattenreningstabletter och hinkar har skickats till Gorkha för distribution i det område som utgjorde jordbävningens epicentrum. Också till Kavre och Dhading har förnödenheter skickats.
  • UNICEF levererar vattenreningstabletter, hinkar och hygienpaket i Bhaktapur där endast en av fem beräknas ha tillgång till rent vatten.
  • Tankbilar distribuerar rent vatten till 16 informella läger som har vuxit fram i Katmandu-dalen.
  • Olika team arbetar för att identifiera och hjälpa barn som separerats från sina familjer.
  • UNICEF arbetar tillsammans partners för att ge psykologiskt stöd till de barn som befinner sig i de tillfälliga lägerplatserna och som drabbats av allvarlig chock.

Mer än 80 procent av alla vårdcentraler och sjukhus i de fem värst drabbade distrikten har fått stora skador och patienterna behandlas utomhus. 274 av 323 skolor som kontrollerats i 16 olika distrikt är helt eller delvis förstörda. Tillsammans med partners sätter vi upp tillfälliga utbildningsplatser och barnvänliga trygga platser, där barn kommer att kunna få psykosocialt stöd.

UNICEF arbetar dygnet runt för att ge barnen den hjälp de behöver. Men, vi behöver bli fler som kämpar för barnen. Bli Världsförälder så är du med och räddar barns liv, i Nepal och över hela världen.