Gå till innehållet
Laddar…

Självmordsattacker med barn ökar i Nigeria

Barn används i allt högre grad i självmordsattacker i nordöstra Nigeria. Fler kvinnor och barn har använts som självmordsbombare under årets första fem månader, än under hela förra året, enligt UNICEF.

2014 rapporterades 26 självmordsattacker jämfört med 27 stycken fram till och med maj i år. I minst tre fjärdedelar av fallen har kvinnor och barn använts för att genomföra attackerna.

– Barnen ligger inte bakom dessa attacker, de utnyttjas medvetet av vuxna på det mest fruktansvärda sätt, säger Jean Gough, chef för UNICEF i Nigeria.

Sedan juli 2014 har nio attacker som involverar flickor mellan 7-17 år rapporterats, baserat på information från ögonvittnen. Flickor och kvinnor används för att utlösa bomber på platser med mycket folk, så som marknader och busstationer.

Konflikten drabbar barnen värst

Omkring 743 000 barn har tvingats på flykt på grund av konflikten i de tre hårdast drabbade områdena i Nigeria. Antalet ensamma barn kan vara så många som 10 000 enligt siffror från UNICEF. Ensamma barn riskerar i högre utsträckning att utnyttjas av vuxna.

UNICEF uttrycker stor oro över att allt fler barn utnyttjas som självmordsbombare. Risken finns att barn uppfattas som möjliga hot, något som kan innebära att alla barn som på något sätt är knutna till väpnade grupper riskerar att utsättas för hämndattacker – och får minskade möjligheter till rehabilitering och återintegrering i samhället.

Vad gör UNICEF?

UNICEF samarbetar med partners och nationella myndigheter för att minska barns utsatthet. Vi identifierar barn som är ensamma och ser till att de får den omsorg de behöver. 35 000 barn har också fått psykosocialt stöd för att hjälpa dem hantera de trauman de utsatts för på grund av konflikten. UNICEF uppmanar de nigerianska myndigheterna att sätta barns säkerhet och välmående främst på den politiska agendan.

Barn i katastrofer behöver din hjälp. Ge en gåva idag så är du med och räddar barns liv. Tack!