Gå till innehållet
Laddar…

UNICEF Sverige i Almedalen 2015

På söndag inleds årets Almedalsvecka. UNICEF Sverige finns på plats för att lyfta frågor som de nya utvecklingsmålen och system- och myndighetsbrister när det gäller skydd av barn i utsatta situationer.

Bild från ett av våra seminarium i Almedalen 2014.

Bild från Almedalen 2014.

Skandia Idéer för Livet bjuder oss även i år på lokal, teknik och marknadsföring av arrangemangen i Skandias trädgård, Tage Cervins gata 3.
Här nedan hittar du vårt program.

Tisdagen den 30 juni kl 14:30-15:30 i Skandias trädgård
Glöm aldrig Yara
Mot bakgrund av det omtalade fallet då åttaåriga Yara Al-Najjar i april 2014 avled på grund av den misshandel hon utsatts för i sitt hem vill vi diskutera system- och myndighetsbrister när det gäller skydd av barn i utsatta situationer.
Medverkande: Anna König Jerlmyr, oppositionsborgarråd (M); Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i socialförsäkringsutskottet (S); Cecilia Grefve, nationell samordnare för den sociala barn- och ungdomsvården; Sabina Wikgren Orstam, chef avdelningen öst, IVO; Christina Heilborn, programchef, UNICEF Sverige.
Moderator: Niklas Svensson, Expressen
Seminariet på Facebook

Onsdagen den 1 juli kl 15:30-16:15 i Skandias trädgård
Skydda barnen mot våld – kommer de nya utvecklingsmålen att lyckas?
De nya globala utvecklingsmålen spikas snart. Trots stora framsteg på andra områden har inte det våld som miljoner barn i världen dagligen utsätts för minskat. Frågan är om de nya målen kommer att ändra på detta? Vad krävs för att skydda barn mot våld? Hur kan Sverige bäst bidra?
Medverkande: Isabella Lövin, biståndsminister; Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen; Pernilla Stålhammar, riksdagsledamot och biståndspolitisk talesperson (MP); Sofia Arkelsten, riksdagsledamot och biståndspolitisk talesperson (M); Inger Ashing, ordförande Rädda Barnen.
Moderator: Monica Lorensson, Plan Sverige.
Seminariet på Facebook

Onsdagen den 1 juli kl 16:15-17:00 i Skandias trädgård
Mingel med Nätverket för barnkonventionen – Har barn rätt att klaga?
Det årliga minglet för alla intresserade av barnrättsfrågor i Almedalen. I år lyfts frågan om barns individuella klagorätt. Vilka är de vanligaste klagomålen? Vilka barn faller mellan stolarna? Bör Sverige underteckna tilläggsprotokollet till barnkonventionen som ger barn klagorätt till FN:s barnrättskommitté?
Medverkande: Ida Hellrup, Barnrättsbyrån; Karin Fagerholm, Rädda barnen; Caroline Dyrefors Grufman, barn- och elevombud; Fredrik Malmberg, Barnombudsman.
Moderator: Lisa Ericson, UNICEF Sverige och ordf. Nätverket för barnkonventionen.
Seminariet på Facebook

Dessutom är vi med i Sverige i Världens arrangemang:
Vem bestämmer hur en stat ska styras?
Tisdagen den 30 juni kl 16:00-16:45 OBS! på Donnersgatan
Nya utvecklingsmål håller på att tas fram. Kan välden enas om hur en stat ska styras, genom till exempel mål kring demokrati, mänskliga rättigheter och rättvisa?

Ska du också till Almedalen? Varmt välkommen till våra spännande samtal! Sprid också gärna vår information om evenemangen. Tack!