Gå till innehållet
Laddar…

Över 70 000 barn i Liberia blev inte registrerade vid födseln

De barn som föddes under ebolautbrottet i Liberia riskerar att exkluderas av samhället om de inte registreras, varnar UNICEF. "Barn som inte har registrerats vid födseln existerar officiellt inte", säger Sheldon Yett, chef för UNICEF Liberia. Vi finns på plats och arbetar med en landsomfattande kampanj för att nå alla barn som ännu inte blivit registrerade.

Foto: © UNICEF/Grile

Foto: © UNICEF/Grile

–  Barnen i Liberia har redan upplevt fruktansvärt lidande på grund av ebola. Utan medborgarskap riskerar de att marginaliseras eftersom de inte får tillgång till grundläggande hälsovård och socialhjälp, och inte har möjlighet att skaffa identitetshandlingar. Dessa barn riskerar att bli offer för människohandel och olaglig adoption, säger Yett.

Antalet födelseregistreringar har minskat kraftigt under 2014 och 2015, enligt hälsoministeriets uppgifter. Under 2013, före ebolaviruset, registrerades 79 000 barn. Men under 2014, när många vårdinrättningar tvingades stänga eller minska på sina tjänster på grund av ebolaviruset, sjönk antalet registreringar till 48 000 – vilket är en minskning på 39 procent jämfört med föregående år. Endast 700 barn rapporteras ha fått sina födslar registrerade mellan januari och maj år 2015.

Vad gör UNICEF?  

UNICEF stödjer en modernisering av registreringssystemen och kommer bistå med utbildning och logistik till en landsomfattande kampanj senare i år, med syfte att nå alla barn som inte registrerades under 2014 och 2015.

– Barnen är Liberias framtid. Vi kan inte äventyra deras framtid genom att inte registrera dem vid födseln, säger Bernice Dahn vid hälsoministeriet i Liberia. Vi har ökat insatserna för att efterregistrera alla och vi arbetar tillsammans med UNICEF och andra partners för att planera en intensiv födelseregistreringskampanj under de kommande månaderna.

I grannlandet Sierra Leone, där ebola slog hårt mot befolkningen och försvagade landets redan bräckliga hälso- och sjukvårdssystem, har cirka 250 000 barn nyligen registrerats under en fem dagar lång födelseregistrerings – och poliovaccinskampanj.

Inget barn ska drabbas av förödmjukelse eller sakna skydd från en stat eller andra enheter och inget barn ska sakna tillgång till grundläggande tjänster, som är varje barns rättighet, enbart på grund av att de inte har blivit registrerade vid födseln. Vi kan inte, och vi får aldrig låta det hända, säger Yett.

Som alltid i katastrofer är det barnen som drabbas hårdast. Var med och kämpa för barnen i Liberia och i andra katastrofer, ge en gåva idag. Tack.