Gå till innehållet
Laddar…

Krisen i Nigeria har tvingat 1,4 miljoner barn på flykt

Sammanlagt är nu mer än 1,4 miljoner barn på flykt i nordöstra Nigeria och grannländerna. Bara under de senaste fem månaderna har 500 000 barn tvingats på flykt efter en kraftig ökning av attacker från Boko Haram, rapporterar UNICEF.

Bello, 12, och lillebror Alei Kolo, flydde tillsammans med sin familj från Nigeria till flyktinglägret i Tchad där de nu bor. Foto: © UNICEF/Cherkaoui

Bello, 12, och lillebror Alei Kolo, flydde tillsammans med sin familj från Nigeria till flyktinglägret i Tchad där de nu bor. Foto: © UNICEF/Cherkaoui

– Varje barn som tvingas på flykt får sin barndom förstörd, säger Manuel Fontaine, chef för UNICEF i Väst- och Centralafrika. Det är skrämmande att se hur barn och kvinnor fortsätter att dödas, kidnappas och tvingas bära bomber.

Bara i norra Nigeria har nära 1,2 miljoner barn – varav mer än hälften är under fem år – tvingats lämna sina hem. Ytterligare 265 000 barn har tvingats på flykt i Kamerun, Tchad och Niger.

Vad gör UNICEF?

UNICEF har trappat upp sina livräddande insatser i området och samarbetar med regeringar och partners i alla de fyra drabbade länderna. Några exempel på våra insatser sedan årets början:

  • Mer än 315 000 barn har vaccinerats mot mässling
  • Mer än 200 000 människor har fått tillgång till säkert vatten
  • Omkring 65 000 barn på flykt har fått tillgång till skolmaterial och en chans att fortsätta sin utbildning
  • Nära 72 000 barn på flykt har fått psykosocialt stöd och hjälp
  • Omkring 65 000 barn under fem år har fått behandling mot svår akut undernäring

Men mer resurser behövs. På grund av att pengar saknas har ännu inte 124 000 barn kunnat vaccineras mot mässling, 83 000 saknar tillgång till rent vatten och mer än 208 000 står utanför skolan.

– Ju fler som tvingas på flykt desto svårare blir det för oss att genomföra de livräddande insatser som behövs när vi inte har tillräckliga resurser, säger Manuel Fontaine. Utan tillräckligt stöd riskerar hundratusentals barn att inte få sjukvård, rent dricksvatten eller utbildning.

30 miljoner barn befinner sig just nu på flykt världen över. UNICEF kommer att kämpa för barnen så länge som de behöver oss. Men behoven är enorma. Du kan hjälpa till, ge en gåva till barn på flykt.