Gå till innehållet

UNICEF på plats för flyktingar i Makedonien

Aleksandar Lazovski är katastrofsamordnare på UNICEFs kontor i forna jugoslaviska republiken Makedonien. Se filmen där han berättar om UNICEFs insatser vid mottagningscentret för flyktingar och migranter i Vonijug, insatser som du som givare har gjort möjliga.

UNICEF ser bland annat till att barnen och deras familjer får vatten, mat och psykosocialt stöd. Barnen får också en trygg plats att leka på medan föräldrarna genomgår registreringsprocessen. UNICEF arbetar med myndigheterna för att flyktingarna ska få stöd längs hela flyktvägen.

Tack till alla er som är med oss i vårt arbete för barnen!

30 miljoner barn befinner sig nu just nu på flykt i Europa och övriga världen. UNICEF kommer att kämpa för barnen så länge som de behöver oss. Men behoven är enorma. Ge en gåva till barn på flykt.