Gå till innehållet
Laddar…

Tredubbling av unga som dör i aids

Idag är det internationella aidsdagen. Sedan år 2000 har stora framsteg gjorts för att förhindra att hivpositiva mammor smittar sina bebisar. Men antalet unga som dör i aids har tredubblats under samma period, enligt ny statistik från UNICEF.

Aids är den främsta dödsorsaken bland unga i Afrika, och den andra ledande orsaken till att unga dör globalt. Bland alla som bär på hivsmittan är ungdomar den enda grupp där dödligheten inte minskar.

I Afrika, söder om Sahara, är smittan vanligast och de hårdast drabbade är flickor. Av de som smittas i åldern 15-19 år är sju av tio flickor. Men samtidigt hivtestas bara var tionde ungdom i samma åldersgrupp i regionen. Hälften av de hivpositiva i åldern 15-19 år lever i Sydafrika, Nigeria, Kenya, Indien, Moçambique och Tanzania.

De flesta unga som dör i aids smittades med hiv när de var spädbarn, det vill säga för 10-15 år sedan. Då fick färre hivpositiva mammor och gravida bromsmediciner för att förhindra att smittan överfördes till barnet.

Men det finns också goda nyheter:

  • Sedan år 2000 har nära 1,3 miljoner barn skyddats från att smittas med hiv, till stor del tack vare framsteg inom sjukvården för att förhindra att mammor smittar sina bebisar.
  • 2014 fick tre av fem hivpositiva gravida kvinnor mediciner för att skydda sina barn, och antalet barn under fyra år som dör i aids har minskat med 60 procent sedan år 2000.

Insatserna för att förhindra smitta mellan mamma och barn kommer att skapa nya och bättre förutsättningar för nästa generation ungdomar. Det är också avgörande att unga som lever med hiv får tillgång till kunskap, vård och stöd.

William och John är 14 och 11 år gamla och bor i Namibia. Bröderna smittades redan som nyfödda av sin mamma. De började tidigt att ta bromsmediciner och mår idag bra. Deras mamma berättade inte för dem att de bar på hiv förrän för två år sedan. Då fick hon reda på att UNICEF startat en så kallad teen club på en vårdcentral i närheten. Här träffas ungdomar mellan 10 och 19 år som lever med hiv. De började komma till de månatliga mötena på klubben och säger att det har betytt väldigt mycket för dem. Inom klubben pratar de fritt och stöttar varandra. Genom klubben har de lärt sig mycket om hiv och hur de kan leva ett bra liv trots sin sjukdom. Foto: © UNICEF

William och John är 14 och 11 år gamla och bor i Namibia. Bröderna smittades redan som nyfödda av sin mamma. De började tidigt att ta bromsmediciner och mår idag bra. Bröderna går till en så kallad teen club som UNICEF startat på en vårdcentral i närheten. Här träffas ungdomar mellan 10 och 19 år som lever med hiv. De säger att klubben har betytt väldigt mycket för dem, här pratar de unga fritt och stöttar varandra. Genom klubben har de lärt sig mycket om hiv och hur de kan leva ett bra liv trots sin sjukdom. Foto: © UNICEF

Vad gör UNICEF?

UNICEF arbetar både för att förhindra spridningen av hiv och med stöd till de som drabbas:

  • Vi informerar ungdomar om sjukdomen, om hur man kan skydda sig, hur man får tillgång till hivtest, hur man bryter tystnaden kring sjukdomen och tar itu med det stigma och diskriminering som råder.
  • Vi förhindrar att hivpositiva gravida kvinnor överför smittan till sina barn.
  • Vi ger vård och stöd till barn och föräldrar som är hivpositiva och sjuka i aids, och ser till att barn som har blivit föräldralösa på grund av aids får extra skydd och stöd.

Bli Världsförälder hos UNICEF. Då ger du pengar varje månad och kämpar för utsatta barn varje dag, året runt. Du kan också köpa hivtest i vår gåvoshop, som hjälper gravida att skydda sina bebisar.