Gå till innehållet
Laddar…

”Medmänsklighet vet inga gränser” – 50 år efter Nobels fredspris

Idag är det 50 år sedan UNICEF tilldelades Nobels fredspris. Sedan dess har världen på många sätt blivit en bättre plats för barn. Men årsdagen är också en påminnelse om att vårt uppdrag är långt ifrån över.

Guatemala, cirka 1950. En åttaårig pojke ler efter att ha fått näringsrik mjölk av UNICEF. Foto: © UNICEF

Palestina, 1954. Kameler lastade med tunnor fyllda med UNICEFs högenergimjölk tar sig upp för en sluttning. Sedan 1946 har UNICEF kämpat för att nå barn världen över och se till att de får sina rättigheter tillgodosedda. Foto: © UNICEF

UNICEFs dåvarande högste chef, Henry Labouisse (t.v.), tar emot Nobels fredspris som tilldelades UNICEF 1965, vid prisceremonin i Oslo. Foto: © UNICEF

Omkring år 1950. En pojke i staden Castoria, Grekland, håller en UNICEF-filt under armen. UNICEF delade här ut mjölk, mat, tvål och filtar till barn och familjer som tvingats på flykt under andra världskriget. Foto: © UNICEF

Omkring 1958, Ecuador. Två hälsoarbetare som utbildats av UNICEF undersöker barn för malaria. Foto: © UNICEF

Sedan UNICEF bildades år 1946 har vi kämpat för att alla barn, över hela världen, ska få sina rättigheter tillgodosedda. 1965 tilldelades vi Nobels fredspris med motiveringen:

UNICEFs insatser visar på ett genombrott för tanken om solidaritet mellan länder, vilket har hjälpt till att minska skillnaderna mellan rika och fattiga stater. Det minskar i sin tur riskerna för krig. UNICEF har visat att medmänsklighet vet inga gränser. Alla barn får hjälp, oavsett ursprung, religion, nationalitet eller politisk tillhörighet.

Sedan 1965 har världen på många sätt blivit en bättre plats för barn. Barnadödligheten har mer än halverats. Fler barn än någonsin tidigare går i skolan och har tillgång till rent vatten och sanitet. Antalet barn som smittas med hiv av sina mammor har kraftigt minskat, liksom antalet barn som arbetar. Världen kan vara stolt över de här och många andra framsteg, men UNICEFs uppdrag är långt ifrån över.

– Barnens välmående idag har ett ofrånkomligt samband med freden i morgondagens värld, sade Henry Labouisse, högst chef för UNICEF 1965, då han tog emot priset.

En syrisk pojke på flykt i Libanon bär en kartong med vinterkläder som levererats av UNICEF. Foto: © UNICEF/Ramzi Haidar

En syrisk pojke på flykt i Libanon, 2015, bär en kartong med vinterkläder som levererats av UNICEF. Foto: © UNICEF/Ramzi Haidar

Henry Labouisses ord är lika sanna idag som för 50 år sedan. Att skapa fred innebär inte bara att stoppa krig, utan också att minska orsakerna till att konflikter uppstår. Ojämlikhet, fattigdom och lidande skapar frustration och ökar risken för konflikter. Årsdagen för fredspriset är en viktig påminnelse om vikten av att barnen får stå i centrum för förändringar som görs. Genom att förbättra barns liv kan vi skapa en bättre framtid.

Tack till alla våra Världsföräldrar och givare! Det är ni som gör vårt arbete möjligt. Det finns alltid ett sätt att förändra barns liv och vi gör det tillsammans.

Vill du också vara med och skapa långsiktiga förändringar för barn? Bli Världsförälder hos UNICEF. Då ger du pengar varje månad och är med i kampen för en bättre värld.