Gå till innehållet
Laddar…

EU:s nya asylsystem måste säkra skyddet för barn på flykt

Just nu pågår ett intensivt arbete inom EU med förslag på hur man ska reformera det gemensamma asylsystemet och Dublinförordningen. UNICEF arbetar aktivt för att barns rättigheter ska få en stark och tydlig ställning och att systemet ska bli så humant, rättvist och effektivt som möjligt.

Anledningen till reformen är att man vill skapa ett system som är mer rättvist, effektivt och hållbart för att fördela asylansökningar mellan EU-länderna.  Alla EU:s medlemsländer och Europaparlamentet kommer nu att granska och analysera de förslag som EU-kommissionen tagit fram och föra fram sina synpunkter i de kommande förhandlingarna.

En pojke på flykt i Idomeni, Grekland. Foto: © UNICEF/Georgiev

En pojke på flykt i Idomeni, Grekland. Foto: © UNICEF/Georgiev

Närmare 400 000 barn sökte asyl i Europa mellan januari och november förra året. Nya siffror från Eurostat visar att nästan 90 000 ensamkommande barn sökte asyl i något EU-land förra året.

UNICEF kräver att reglerna i det nya gemensamma asylsystemet säkerställer följande:

  • Högst tre månaders väntetid vid överföringar av barns asylansökningar mellan länder. Barn måste ha rätt till så snabba och effektiva processer som möjligt. Som det är nu gäller elva månader vilket visat sig vara en alltför lång tid. Ju längre tid barnet behöver vänta ju högre blir risken för familjesplittring och ökad utsatthet.
  • Barn måste inom 72 timmar få nödvändig information om sina rättigheter och hur man söker asyl och får skydd. Det gäller framför allt för ensamkommande barn och barn som skiljts från sina föräldrar.
  • Ett samordnat agerande kring bedömningar av barnets bästa för ensamkommande barn och barn som skiljts från sina föräldrar inom Europa. Samtliga medlemsstater bör utgå från samma kriterier vid bedömning av barns skyddsbehov. Barns rätt att uttrycka sina åsikter och bli hörda måste vara en central del av processen.
  • Ensamkommande barn och barn som skiljts från sina föräldrar måste omedelbart få en god man och det stöd och skydd de behöver i anslutning till asylprocessen.
  • Inget barn får frihetsberövas och sättas i förvar under migrationsprocessen.

Var med och kämpa för barn på flykt, ge en gåva nu.