Gå till innehållet
Laddar…

70 år för barns rättigheter

I december 1946 var miljontals barn i Europa hårt drabbade efter andra världskriget. Då beslutade FN att en barnfond skulle bildas för att snabbt sätta in katastrofhjälp. Hjälpen var tänkt som en kortvarig insats, men blev en långsiktig lösning för att kämpa för alla barns rättigheter. Idag fyller UNICEF 70 år.

Sedan 1946 har vi kämpat för att tillgodose alla barns rättigheter och behov, och hjälpen behövs än idag:

1946. UNICEF bildas av FN för att leverera nödhjälp till barn som drabbats av andra världskriget.

40-talet: UNICEF började leverera nödhjälp, främst i form av högenergimjölk, till barn som drabbats av andra världskriget.

Idag: Under 2015 såg vi tillsammans med partners till att 2,9 miljoner barn fick behandling mot akut undernäring.

På 1970-talet utvecklade UNICEF en hållbar vattenpump för att hjälpa barn och familjer att få vatten under en period av svår torka i Indien. Pumpen har sedan dess spridits till länder världen över och förändrat livet för miljontals barn.

1970-talet: UNICEF utvecklade en hållbar vattenpump för att hjälpa barn och familjer att få vatten under en period av svår torka i Indien. Pumpen har sedan dess spridits till länder världen över och förändrat livet för miljontals barn.

Idag: Vi arbetar fortsatt över hela världen för att barn ska få rent vatten och slippa bli sjuka av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien. Sedan 1990 har 2,6 miljarder fler människor fått tillgång till rent vatten.

På 80-talet kämpade UNICEF för att stoppa svältkatastrofen på Afrikas horn och i Sahelområdet.

80-talet: UNICEF kämpade för att stoppa svältkatastrofen på Afrikas horn och i Sahelområdet.

Idag: Under 2016 har vi arbetat för att hjälpa de mer än 26 miljoner barn i östra och södra Afrika som drabbats hårt av torka i El Niños spår. Vi behandlar mot undernäring, ser till att barnen får rent vatten och vaccinerar mot farliga sjukdomar, med mera.

1989 antogs barnkonventionen av FN:s generalförsamling. Den trädde i kraft 1990 och blev snabbt världens hittills mest spridda och ratificerade fördrag om mänskliga rättigheter.

1989: Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling. Den trädde i kraft 1990 och blev snabbt världens mest spridda och ratificerade fördrag om mänskliga rättigheter.

Idag: 196 länder har nu skrivit under och förbundit sig att följa barnkonventionen. USA är det enda land som inte ratificerat den. UNICEF Sverige har länge arbetat för att barnkonventionen ska bli svensk lag, och 2018 ska det äntligen bli verklighet.

Julen 2004 skedde en enorm jordbävning och tsunamikatastrof i Indiska oceanen. UNICEF organiserade tillsammans med partners en rekordstor hjälpinsats för de drabbade barnen och deras familjer.

2004: UNICEF organiserade tillsammans med partners en rekordstor hjälpinsats för de drabbade barnen och deras familjer vid tsunamikatastrofen i Indiska oceanen.

Idag: Under 2015 arbetade vi med katastrofinsatser i 310 katastrofer i över 100 länder. Eftersom vi arbetar i nästan alla världens länder är vi oftast redan på plats när en katastrof inträffar och kan börja hjälpa barnen direkt. Bland annat såg vi till att 25,5 miljoner människor fick rent vatten i katastrofer.

UNICEF finns på plats och kämpar för barnen i Syrien, Irak och andra katastrofer över hela världen.

Idag: Under 2016 har vi fortsatt vårt arbete för barnen som drabbats av kriget i Syrien. Bland annat har vi sett till att 3,2 miljoner barn har fått skolmaterial, och vi har förbättrat tillgången till rent vatten för 14 miljoner människor.

Idag, 70 år efter att vi startade vår verksamhet, arbetar UNICEF i 190 länder för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Vi finns på plats före, under och efter katastrofen, och vi arbetar långsiktigt för att alla barn ska få allt som de har rätt till.

Idag: 70 år efter att vi startade vår verksamhet, arbetar UNICEF i 190 länder för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Vi finns på plats före, under och efter katastrofen, och vi arbetar långsiktigt för att alla barn ska få allt som de har rätt till.

Vi fortsätter kämpa för barnen ända till den dag då vi inte längre behövs. Vi ger aldrig upp.

Stort tack till alla våra Världsföräldrar och givare! Det är ni som gör vårt arbete möjligt. Vill du också vara med och kämpa för utsatta barn världen över? Bli Världsförälder idag. Tillsammans förändrar vi barns liv.