Mod att förändra saknas i för­slag om barnets bästa när vård enligt LVU upphör

Våren 2020 tillsatte regeringen en särskild utredare, med syfte att se över hur principen om barnets bästa kan stärkas i samband med bedömning av om tvångsvård enligt LVU ska upphöra. Regeringen ansåg att tryggheten för barn, som placeras i tidig ålder eller under lång tid, behövde stärkas. I uppdraget till utredaren ingick att se över … Fortsätt läsa Mod att förändra saknas i för­slag om barnets bästa när vård enligt LVU upphör