Gå till innehållet
Laddar…

Barnets rättigheter får återigen stå tillbaka i regeringens lagförslag

Vid en pressträff idag 2 februari presenterade socialminister Lena Hallengren fem lagförslag som ska stärka barns skydd när LVU upphör. UNICEF Sverige välkomnar flera av förslagen i den så kallade “Lex Lilla hjärtat”, men menar också att det saknas ett helhetsperspektiv för att verkligen skydda barn och trygga deras rättigheter.

Skuggan av en mamma som skyddar sitt barn

LVU syftar till Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Det är bra att regeringen tar initiativ för att stärka barns skydd och rättigheter när LVU upphör men tyvärr saknas det ett helhetsperspektiv. Istället för att fortsätta lappa och laga borde lagstiftningen göras om från grunden. Placerade barn är en av de mest utsatta grupperna i samhället. Det är vårt ansvar att ha en lagstiftning som skyddar dem. Det som hände Esmeralda får inte hända igen. 

I somras lämnade UNICEF Sverige över vårt remissvar gällande utredningen som har legat till grund för förslaget, och vi står fast vid kritiken som lyftes då. Vi är besvikna över att barnets rättigheter återigen får stå tillbaka för föräldrarrättens starka position i svensk lagstiftning, och att barnet inte tydligare ses som en egen rättighetsbärare.

Framförallt är det beklagligt att regeringen inte har tagit hänsyn till det som UNICEF Sverige och många andra barnrättsorganisationer föreslagit, att barnets bästa ska vara ett eget rekvisit i lagstiftningen. Att utreda, bedöma och göra avvägningar vad gäller barnets bästa är en av grundprinciperna i barnkonventionen, som ju är lag i Sverige sedan 2020.

Dessutom krävs mer resurser för att alla som arbetar med barn, särskilt inom socialtjänsten, ska ha tid och möjlighet att lyssna på, utreda och följa upp varje enskilt barn. Redan idag ser vi att resurserna för att göra det ofta saknas. 

Regeringens förslag är inte bra nog. För att skapa verklig förändring krävs en lagstiftning som på riktigt sätter barnets rättigheter, behov och situation i första rummet.

Ett barn som håller i en nalle för att känna sig trygg i sitt hem

Läs mer om UNICEF Sveriges remissvar gällande utred­ningen om hur barnets bästa kan stärkas i sam­band med när vård enligt LVU upphör: