Gå till innehållet
Laddar…

Var med och minska barnadödligheten

Sedan år 2000 har barnadödligheten i världen halverats men fortfarande dör 13 700 barn under fem års ålder – varje dag – av orsaker som i de flesta fall hade kunnat förhindras. Med bra sjukvård, rent vatten och tillräckligt med näring kan vi rädda fler.

En viktig del av UNICEFs arbete för att minska barnadödligheten handlar om att stötta primärvården. Det råder stor brist på läkare, barnmorskor och förlossningskliniker i de flesta låginkomstländer. Fler än hälften av kvinnorna i låginkomstländerna föder barn utan assistans från utbildad sjukvårdspersonal. 

Dåliga vägar och brist på transportmedel gör resan till förlossningskliniken lång. Istället föder kvinnorna hemma, ofta under ohygieniska förhållanden. Även vid mindre komplikationer löper kvinnan stor risk att dö eller skadas.

Vad gör UNICEF för att minska barnadödligheten?

  • Vi utbildar sjuksköterskor och barnmorskor, bygger upp infrastruktur för vatten och sanitet och ser till att det finns mediciner och medicinsk utrustning. 
  • Vi stärker ländernas egna system för rutinvaccinationer, bekämpar dödliga barnsjukdomar som mässling, lunginflammation, diarré och stelkramp och bygger ut näringskliniker på sjukhusen för att förebygga och behandla undernäring hos barnen.
  • Vi bygger ut förlossningsvården så att kvinnor kan gå på graviditetskontroller, föda med hjälp av utbildad personal och det nyfödda barnet kan få akutvård. 
  • Vi har tagit fram särskilda barnmorske-paket som innehåller allt som behövs för att förlösa blivande mammor: läkemedel, förbrukningsmaterial, medicinsk utrustning och utrustning för sterilisering och återupplivning. 
  • För att når ut till befolkningen på landsbygden stöttar vi lokala hälsoarbetare som kan göra enkla hälsoundersökningar, behandla mindre allvarliga sjukdomar, ge stöd till gravida kvinnor och sprida kunskap om hälsa, barns näringsbehov och hygien.

Tillsammans kan vi förändra

Precis som barnadödligheten har även mödradödligheten minskat stadigt, från 451 000 mammor år 2000 till 295 000 år 2021. Det är fortfarande oacceptabelt många som dör men det går att göra skillnad. Tillsammans kan vi minimera antalet kvinnor och barn som dör av orsaker som går att förhindra.