Gå till innehållet
Laddar…

Valet 2022 måste bli ett val för barn och unga – är ni med oss politiker och väljare?

Valet 2022 måste bli ett val som sätter barns rättigheter i centrum. Detta då många barn, både i Sverige och i andra länder, upplever en negativ utveckling och att de inte blir hörda av politiker och beslutsfattare. Här är UNICEF Sveriges valmanifest med konkreta politiska förslag inom sju områden.

Läs hela valmanifestet här

Flicka med megafon

Barns rättigheter är under större hot än på mycket länge. Kriser, katastrofer och krig fortsätter att hota miljontals barns liv. Klimatförändringarna påverkar över en miljard barns livsvillkor redan här och nu. Utbildningsnivåerna sjunker på grund av omfattande skolstängningar under pandemin.

Även Sverige står inför stora utmaningar. Ojämlikheten mellan barn ökar mer än i jämförbara länder. Skolsegregationen har förvärrats under de senaste decennierna. Den mentala ohälsan är hög och självmord är den vanligaste dödsorsaken för unga. Flera rapporter och uppmärksammade fall visar att barn i samhällsvård inte får det skydd som de har rätt till.

Många barn och unga upplever också att de inte blir hörda eller involveras i beslut som rör dem. Både globalt och i Sverige känner barn och unga att politiker har svikit dem i klimatfrågan och att de inte har någon möjlighet att påverka.

Valet 2022 måste bli ett val för alla barn och unga. Det måste bli ett val om hur vi kan vända den negativa utveckling som många barn upplever.

I UNICEF Sveriges valmanifest finns konkreta förslag på förändringar som måste göras inom sju olika områden:

–          Barns rätt till upprättelse

–          En jämlik skola

–          En god psykisk hälsa

–          Trygg och säker samhällsvård

–          Barn och unga i kriminalitet

–          Klimatförändringarnas påverkan på barn

–          Behovet av ökade investeringarna för barns rättigheter globalt

De sakfrågor vi har valt att fokusera på är högt prioriterade på den politiska dagordningen. Det är även frågor som engagerar många barn och unga själva.

Är ni med oss politiker och väljare? 

Läs valmanifestet här