Gå till innehållet
Laddar…

Nästan 37 miljoner barn på flykt i världen 

Konflikter, våld och andra akuta kriser har tvingat fler barn än någonsin att lämna sina hem. I slutet av 2021 uppskattade UNICEF att 36,5 miljoner barn var på flykt. Det var det högsta antalet som registrerats sedan andra världskriget. Sedan dess har antalet barn på flykt ökat ytterligare, bland annat på grund av kriget i Ukraina och akuta klimat- och miljökatastrofer som torkan på Afrikas horn.

Polen/Ukraina. 8-åriga Eliza är ett av alla barn som tvingats fly från kriget i Ukraina och som nu befinner sig i Medyka, Polen. I väntan på den fortsatta resan till Frankrike befinner sig Eliza och hennes mamma vid ett av UNICEFs stödcenter Blå punkter. Dessa center är en trygg plats för barn på flykt och vi tillhandahåller viktig information till familjer, ensamkommande barn samt ger psykosocialt stöd.

Inför internationella flyktingdagen den 20 juni uppmanar UNICEF regeringar att agera – och att göra det nu. 

– Vi kan inte ignorera detta längre, antalet barn som fördrivs på grund av konflikter och kriser växer snabbt och det är vårt ansvar att nå dem, säger UNICEFs verkställande direktör Catherine Russell. Jag hoppas att detta alarmerande antal får regeringar att agera genom att arbeta för att förhindra att barn tvingas på flykt. Men om de måste fly så måste vi säkerställa barns tillgång till utbildning, skydd och annat viktigt stöd för att säkra deras välbefinnande och utveckling nu och i framtiden.

Statistiken över antalet människor på flykt  är ofattbar och fortsätter att öka, för tionde året i rad. 41 procent av världens alla flyktingar är barn. Varje dag tvingas ett barn fly från sitt hem på grund av krig, konflikter, katastrofer och konsekvenser av klimatförändringar. Därför jobbar UNICEF med akuta insatser över hela världen och kämpar varje dag för att barn på flykt ska få rätt till ut­bild­ning, hälsa och trygg­het.

Hjälp barn på flykt

Situationen för barn på flykt är akut 

FN:s flyktingorgan UNHCR släppte nyligen den årliga Global Trend-rapporten där de beskriver flyktingsituationen på djupet. Sedan årsskiftet har humanitära kriser och krig försatt miljontals familjer och barn på flykt. Kriget i Ukraina har lett till en av de största flyktingkriserna sedan andra världskriget. Nästan två av tre barn från Ukraina är på flykt undan kriget. Afrikas horn hotas av stor hungerkris och situationen i Afghanistan fortsätter att vara akut. Den senaste statistiken visar att totalt 100 miljoner människor världen över har flytt sina hem.

Över fem miljoner barn behöver akut hjälp på grund av kriget i Ukraina

De ukrainska barnens humanitära behov är enorma och antalet barn och familjer som flyr landet fortsätter att öka. Över fem miljoner barn behöver akut hjälp för att överleva, få mat för dagen, kunna gå i skolan och få psykosocialt stöd. Av de 13 miljoner människor som flyr Ukraina är 90 procent kvinnor och barn som  behöver skydd och stöd när de söker hjälp i grannländer. UNICEF finns därför på plats vid gränsövergångarna för att ge välbehövligt stöd längst flyktvägen. 

Afghanistan. Arifa, 7 år och Safa, 2 år, var bosatta i Zhari-distriktet men de flydde till IDP-lägret i Haji. Deras pappa, Ahmadullah, dog för ett drygt ett år sedan. Men barnen bor nu med sin mor och bror. Den eskalerande konflikten i Afghanistan har lämnat 10 miljoner barn i behov av akut hjälp. UNICEF har funnits på plats i 65 år och planerar inte att lämna landet.

UNICEFs arbete för barn på flykt

När barn tvingas på flykt får de många av sina rättigheter kränkta. UNICEF gör därför stora insatser i krigshärjade områden, i flyktingläger och på flyktvägen för dessa barn. Vi prioriterar de barn och områden där behoven är allra störst. Vi stannar kvar i länder där krig bryter ut, även om det ofta innebär stora utmaningar och risker att nå ut med humanitär hjälp till barnen och deras familjer. Vi fokuserar på att säkerställa tillgången på rent  vatten, sanitet och hygien, hälsa och vaccinering, näring, utbildning samt skydd mot våld och övergrepp.

Läs mer om UNICEFs arbete för barn på flykt här.